(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္သာသနာ့၀န္ေဆာင္သာမေဏေက်ာ္ စာေတာ္ျပန္ပြဲေျဖဆုိေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ရွင္သာမေဏမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ႏြယ္၀င္ သီလရွင္မ်ားအား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ မိသားစုက ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံ အမတ္ႀကီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ဆက္ဖတ္ရန္

(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္သာသနာ့၀န္ေဆာင္သာမေဏေက်ာ္ စာေတာ္ျပန္ ပြဲေျဖဆုိေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ရွင္သာမေဏမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ႏြယ္၀င္ သီလရွင္မ်ားအား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွမိသားစုက ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ သီလသုတစြယ္စုံလွ၍သာသနာ့တန္ေဆာင္ အလင္းေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သာသနာ့၀န္ေဆာင္အသင္းက ဦးစီးက်င္းပသည့္(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ သာမေဏေက်ာ္စာျပန္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ အေရွ႕ဖက္မုဒ္ရွိ တပ္မေတာ္ဓမၼာ႐ုံ၊ ရွင္သာမေဏဓမၼာ႐ုံ၊ မဂၤလာဗ်ဴဟာဓမၼာ႐ုံ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္က်င္းပလ်က္ရွိရာ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံ အမတ္ႀကီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာျပင္သစ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Christian Lechervy အား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္းျမင့္သာရွိ ေဇယ်ာ သီရိဗိမာန္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ

ဆက္ဖတ္ရန္

(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္သာသနာ့၀န္ေဆာင္သာမေဏေက်ာ္ စာေတာ္ျပန္ပြဲေျဖဆုိေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ရွင္သာမေဏမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ႏြယ္၀င္ သီလရွင္မ်ားအား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ မိသားစုက ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံ အမတ္ႀကီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Vikram Misri အား လက္ခံေတြ႕ဆံု 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ သည္ တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Vikram Misri အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္းျမင့္သာရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။  အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္ႏွင့္

ဆက္ဖတ္ရန္