တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ေမွာ္ဘီ)မွ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊ ေျခလ်င္တပ္စုမွဴး(အမ်ိဳးသမီး) သင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း တို႔မွ သင္တန္းသူမ်ားအား ေတြ့ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ဆက္ဖတ္ရန္

မွန္ကန္သည့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမိန္႔နာခံမႈေကာင္းစြာျဖင့္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္ရန္ လည္းလိုအပ္၊ စည္းကမ္းရွိၿပီး စည္းလံုးညီၫြတ္စြာျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လို

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ မွန္ကန္သည့္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမိန္႔နာခံမႈေကာင္းစြာျဖင့္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း မိမိကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္း၍ စည္းကမ္းတက် ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္စိတ္ရွိၾကရန္၊ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ေမွာ္ဘီ)မွ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ေမွာ္ဘီ)မွ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊ ေျခလ်င္တပ္စုမွဴး(အမ်ိဳးသမီး) သင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း တို႔မွ သင္တန္းသူမ်ားအား ေတြ့ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၉

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ ဆြမ္းပေဒသာပင္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ ႏွင့္ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္)သို႕ နဝကမၼဘက္စံု ပေဒသာပင္ အလွဴေငြမ်ား ႏွင့္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု၊ ကတ္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သွ်ရီသွ်ရီစႏၵီမယ္ေတာ္ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဇဖါရ္ရွား ဂူဗိမာန္မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၇

ဆက္ဖတ္ရန္

လူတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊ ဘာသာတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တူညီသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စည္းစည္းလံုးလံုး၊ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ “အား” ျဖစ္ေစႏိုင္မည္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၇ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ား ရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး၊ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္လည္းရွိေၾကာင္း၊ လူတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊ ဘာသာတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း တိုင္းျပည္၏ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တူညီသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္

ဆက္ဖတ္ရန္