တပ္မေတာ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈကုိ ကာကြယ္ရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိ၊ ႏုိင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အက်ိဳး  စီးပြားမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးျခင္းသည္ တရားေသာ စစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္ 

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၃                တပ္မေတာ္၏အဓိကတာ၀န္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစ၍ အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္လုံၿခဳံေရးကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြား၊ တုိ္င္း ရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးျခင္းသည္ တရားေသာစစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲျခင္းပင္ျဖစ္ ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေလာက္ကုိင္တပ္နယ္၊ ကုန္းၾကမ္းတပ္နယ္ႏွင့္ ညံခြမ္းတပ္နယ္မ်ားရွိအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၂ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ ေရာက္ရွိရာ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေဇာ္ေအးက တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း ေရးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လုိအပ္သည္မ်ားမွာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္(ဌာေန)အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၂ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ အေရွ႕ ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူ႕စစ္(ဌာေန)အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ေတြ႕ဆုံသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေဇာ္ေအးႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တန္႔ယန္းတပ္နယ္ ရွိ နယ္ေျမခံတန္းျမင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမွအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ တန္႔ယန္းတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၁ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ယေန႔ေန႔လယ္ပုိင္းႏွင့္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ တန္႔ယန္းတပ္နယ္ရွိ နယ္ေျမခံတန္းျမင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမွအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ တန္႔ယန္းတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားေတြ႕ဆုံအမွာ စကားေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသုိ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၁) စစ္လက္႐ုံးေရြးခ်ယ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္စိစစ္ေရြးခ်ယ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေသနတ္ပစ္အသင္း၏ ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားအားၾကည့္႐ႈအားေပး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ယေန႔တုိ႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၁) စစ္လက္႐ုံးေရြးခ်ယ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သည္။ အဆုိပါစစ္လက္႐ုံးေရြးခ်ယ္ပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ဆက္ဖတ္ရန္