ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)႐ုံး/ဌာနမိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ စုေပါင္းမဟာ ဘုံကထိန္ အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ၀ွမ္းေက်းရြာ၌က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅   ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)႐ုံး/ဌာန မိသားစုမ်ားမွ ခင္းက်င္း လွဴဒါန္းသည့္ အ႒မ အႀကိမ္ေျမာက္ မဟာဘုံကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ၀ွမ္းေက်းရြာရွိ အတုလမာန္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္၍ ကထိန္လ်ာသကၤန္းႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား

ဆက္ဖတ္ရန္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ရံုး/ဌာန မိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ စုေပါင္းမဟာ ဘံုကထိန္ အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားကို ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ၀ွမ္းေက်းရြာ၌ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ၀ွမ္းေက်းရြာရွိ အတုလမာန္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ရံုး/ဌာန မိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ မ်ားအား ကထိန္လ်ာသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

သြင္းကုန္အစားထုိးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ဟူေသာ မူလ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အေရးႀကီး၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ကုိ အားေပးရန္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိလည္းအားေပးရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ – ၁၃ စက္႐ုံမ်ား၏စက္မ်ားစြမ္းအားျပည့္လည္ပတ္ၿပီး ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ရရွိရန္ အတြက္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္လည္း ပစၥည္းခ်င္းတူပါက ေစ်းႏႈန္းသက္သာရမည္၊ ေစ်းႏႈန္းခ်င္းတူပါက ပစၥည္းပုိေကာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ စက္႐ုံမ်ားစြာတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါစက္႐ုံအခ်ိဳ႕ကုိ တပ္မေတာ္မွ လႊဲေျပာင္း

ဆက္ဖတ္ရန္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ မဟာဘုံကထိန္ အလွဴေတာ္မဂၤလာ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၉ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ မဟာ ဘုံကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ယေန႕နံနက္ပုိင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)၊ အေနာ္ရထာခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွတိုု႕တက္ေရာက္၍ ကထိန္လ်ာသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္း မ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။ ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဇနီးႏွင့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအသီးသီးသို႕

ဆက္ဖတ္ရန္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ မဟာဘံုကထိန္ အလွဴေတာ္ မဂၤလာအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၉ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း) အေနာ္ရထာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ မဟာဘံုကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားအား ကထိန္လ်ာသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။   (Unicode Version)

ဆက္ဖတ္ရန္