ဓာတ္ပံုျပခန္း

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္႐ုံ(သမုိင္း)သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအႀကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား