တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအားစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိၾကရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ လွ်ပ္စစ္စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္(စစ္ေတြ) အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ တုိင္းမွဴးက ၾသဂုတ္လအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္အား ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ျခမ္းတြင္ လုံၿခဳံေရးအင္အားမ်ား တုိးျမႇင့္ခ်ထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွစတင္၍ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအရ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့မႈအေပၚအခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အင္အားစုေဆာင္းျခင္း၊ သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာမႈအေျခအေနမ်ား၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ားပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္လာမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယင္းသတင္းမ်ားအရ လုံၿခဳံေရးတပ္အင္အားမ်ား ျဖည့္တင္းခဲ့မႈႏွင့္ ေမယုေတာင္ေၾကာအားျဖန္႔ခြဲရွင္းလင္းခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မိမိလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈ ႏွင့္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအားဖမ္းဆီးရရွိမႈ၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ၊ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားရွိေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ဆက္လက္ၿပီးနယ္ေျမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ မိမိေနရပ္ေဒသသုိ႔ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိေက်းရြာမ်ားသုိ႔ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးပုိ႔မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဆး၀ါးကုသေပးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက နယ္စပ္ေဒသၿခံစည္း႐ုိးကာရံျခင္း အေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေဆး၀န္ထမ္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသအတြင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားအား တပ္မေတာ္နယ္လွည့္အထူးကု ေဆးအဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔သြားေရာက္၍ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း လူနာစုစုေပါင္း ၄၅၀၃ ဦးအားေဆး၀ါးကုသမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သတင္းလက္ဦးမႈ ရရွိေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံအမွားအယြင္းမခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္ေျမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအား ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသၿခံစည္း႐ုိးမ်ား ခုိင္ခံ့လုံၿခဳံမႈရွိေရး၊ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးမ်ားျဖင့္ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းမ်ား စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ား အားလုံးကုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ စားေသာက္ေရး၊ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကုိအျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုံေလာက္ေသာအင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီလည္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိလည္း NVC ကတ္မ်ားထုတ္ေပး၍ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားခဲ့သည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအားစစ်ဆေး

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများလိုက်ပါပြီး ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိကြရာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်ဇော၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေ၊ လျှပ်စစ်စက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကျော်ဇံ နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။

ယင်းနောက် ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်(စစ်တွေ) အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တိုင်းမှူးက သြဂုတ်လအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အား ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်းတွင် လုံခြုံရေးအင်အားများ တိုးမြှင့်ချထားလုပ်ဆောင်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှစတင်၍ နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအရ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လျှော့ချခဲ့မှုအပေါ်အခွင့်ကောင်းယူပြီး အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများ အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများလုပ်ဆောင်ရန် အင်အားစုဆောင်းခြင်း၊ သင်တန်းပေး လေ့ကျင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာမှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လများအတွင်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများ လုပ်ဆောင်လာခြင်းနှင့် နယ်မြေဒေသ၏ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားများပျက်ပြားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်လာမှုအခြေအနေများ၊ ယင်းသတင်းများအရ လုံခြုံရေးတပ်အင်အားများ ဖြည့်တင်းခဲ့မှုနှင့် မေယုတောင်ကြောအားဖြန့်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့မှု အခြေအနေများ၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အထိ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်များ၊ မိမိလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု နှင့်အကြမ်းဖက်သမားများအားဖမ်းဆီးရရှိမှု၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ၊ ပျောက်ဆုံးမှု၊ ဖြစ်စဉ်အတွင်း ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများရှိနေအိမ်များ မီးလောင်ကျွမ်းမှု၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ဆက်လက်ပြီးနယ်မြေဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် မိမိနေရပ်ဒေသသို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှု အခြေအနေများ၊ ဒေသအတွင်းရှိကျေးရွာများသို့ လူမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲခြားဘဲ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးပို့မှု အခြေအနေများ၊ ဆေးဝါးကုသပေးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

ယင်းနောက် စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးက နယ်စပ်ဒေသခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း အခြေအနေများအားလည်းကောင်း၊ ဆေးဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူးက ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ နိုင်ငံသားများ၊ ဒေသအတွင်းနေထိုင်ကြသူများအား တပ်မတော်နယ်လှည့်အထူးကု ဆေးအဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ဖြင့် ကျေးရွာများသို့သွားရောက်၍ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အတွင်း လူနာစုစုပေါင်း ၄၅၀၃ ဦးအားဆေးဝါးကုသမှု လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေများအားလည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

ရှင်းလင်းတင်ပြမှုအပေါ်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သတင်းလက်ဦးမှု ရရှိရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ ထပ်မံအမှားအယွင်းမခံနိုင်သောကြောင့် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ အနီးကပ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရေး၊ နယ်မြေဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအား ၀ုိင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသခြံစည်းရိုးများ ခိုင်ခံ့လုံခြုံမှုရှိရေး၊ ရေရှည်တည်တ့ံခိုင်မြဲရေးအတွက် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုံခြုံရေးများဖြင့်စောင့်ကြပ်ခြင်းများ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ရေး၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ နိုင်ငံသားများနှင့် ဒေသအတွင်းနေထိုင်ကြသူများ အားလုံးကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရ စားသောက်ရေး၊ နေထိုင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ လုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လုံလောက်သောအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလည်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန်လိုကြောင်း၊ ဒေသအတွင်းနေထိုင်သူများကိုလည်း NVC ကတ်များထုတ်ပေး၍ နိုင်ငံသားစိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် မှာကြားခဲ့သည်။

ဖတ္သင့္ေသာ သတင္းမ်ား

ျပန္စာထားခဲ့ပါ။

သင့္ email လိပ္စာကို ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ လိုအပ္ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို * ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။