တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအားေဆြးေႏြး 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္  ၁၅ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လင္းေအာင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိ္က္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအား ေဆြးေႏြး (႐ုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအား ေဆြးေႏြး Myanmar National League 2019 ဒုတိယအေက်ာ့အဖြင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ Shan United အသင္းႏွင့္ Chinland FC အသင္းတုိ႔အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွ နည္းျပအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကေလာတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား သီးျခားစီေတြ႔ဆံု(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၄

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္းသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၄ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ဆုိသည္မွာ တုိက္ပြဲ၀င္ေန႐ုံသာမကႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံ့အေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစြန္းေရာက္၍မရေၾကာင္း၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားမည္သုိ႔ပင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္းသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္မွ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွ နည္းျပအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကေလာတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား သီးျခားစီေတြ႔ဆံု(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၄

ဆက္ဖတ္ရန္