တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ရွန္က်န္းၿမိဳ႕ရွိ Shenzhen Lotus Hill Park ႏွင့္ Shenzhen Museum သုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ – ၂၆ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္းအုန္း၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင့္ဆန္းတုိ႔လုိက္ပါၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကြမ္က်ိဳးဘူတာမွတစ္ဆင့္ ရွန္က်န္းဘူတာသုိ႔

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိရာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ သမၼတ Mr. Xi Jinping ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းမတုိင္မီတြင္ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာနစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၾကည္းတပ္အထူးစစ္ဆင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္၀န္းဌာနခ်ဳပ္၊ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ – ၂၅ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္းအုန္း၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင့္ဆန္းတုိ႔လုိက္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ၾကည္းတပ္အထူးစစ္ဆင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၾကည္းတပ္အထူးစစ္ဆင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ Beijing ျပတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္းအုန္း၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင့္ဆန္းတုိ႔လုိက္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ Beijing ျပတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။ ဦးစြာ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသမၼတ Mr. Xi Jinping ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ Mr. Xi Jinping ႏွင့္ ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႕ခန္းမေဆာင္ ႀကီးရွိဧည့္ခန္းမတြင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ

ဆက္ဖတ္ရန္