တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၊ ျပင္ဦးလြင္နန္းၿမိဳင္ေကာ္ဖီစက္႐ုံအား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေရႊပုဇြန္ေကာ္ဖီၿခံ၌ေတြ႕ဆုံသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ

ဆက္ဖတ္ရန္

စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အင္ျပည့္အားျပည့္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ  ၂၇ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ထုိသုိ႔ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္တြင္အသုံးျပဳသည့္ စစ္လက္နက္မ်ား၊ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား စြမ္းအားျပည့္အသုံးျပဳ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အသုံးျပဳသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားရွိပါကဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕သည္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လာအုိျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၊ စစ္ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ လာအုိ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္၊ စစ္ဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ယေန႔ညပုိင္းတြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ဟုိတယ္၌ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။ အဆုိပါဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လာအုိျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္၊ စစ္ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အားဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆို၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ လာအုိ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္၊ စစ္ဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိသည္။ ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လာအုိျပည္သူ႕တပ္မေတာ္၊ စစ္ဦးစီး ဌာနအႀကီးအကဲတုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကိုလုိက္လံ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လာအုိျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၊ စစ္ဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲ Lieutenant General Souvone LEUANGBOUNMY အား ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ လာအုိျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၊ စစ္ဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲ Lieutenant General Souvone LEUANGBOUNMY အား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး   (Unicode Version) နေပြည်တော်၊ ဧပြီ

ဆက္ဖတ္ရန္