တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)႐ုံးမွ မိသားစုမ်ားအားေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၂၅ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)႐ုံးမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားေတြ႕ဆုံ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မုိးျမင့္ထြန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိး၀င္း၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၫြန္႔ေဆြႏွင့္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ ႐ုရွားႏုိင္ငံေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ ဗဟုိစစ္သမုိင္း ျပတုိက္သုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၂၅ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မုိးျမင့္ထြန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိး၀င္းႏွင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ၫြန္႔ေဆြႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ ဗဟုိစစ္သမုိင္းျပတုိက္သုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။ ဦးစြာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဗဟုိစစ္သမုိင္းျပတုိက္ သုိ႔ေရာက္ရွိရာ ျပတုိက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း၊ ပါရဂူသင္တန္းႏွင့္ Doctor of Science သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း၊ ပါရဂူသင္တန္းႏွင့္ Doctor of Science သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ D. Mendeleev University of

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစုံျပတုိက္ပန္းၿခံရွိ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ပုံစံတူ တည္ထားကုိးကြယ္မည့္ ေျမေနရာအားၾကည့္႐ႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးကုိကုိရွိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မုိးျမင့္ထြန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စုိး၀င္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားလုိက္ပါၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕မွ ၁၀၇

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ေရာက္ရွိ၊ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၂၃ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဦးကုိကုိရွိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မုိးျမင့္ထြန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စုိး၀င္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕၊ ဘာလာရီးခါရပ္ကြက္ရွိ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ေရာက္ရွိၾကသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္