တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳစစ္ေရးျပ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား၊ သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀)သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳညစာစားပဲြအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀) သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳ ညစာစားပဲြအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕၊ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ရွိ ပညာတန္ေဆာင္ခန္းမ၌က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳညစာစားပဲြအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္စိန္၀င္းႏွင့္ဇနီး၊

ဆက္ဖတ္ရန္

ေခတ္မီတပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ “အင္ဂ်င္နီယာ စြမ္းပကား တပ္မေတာ္အား”ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္က အားထားရသည့္ ထူးခြၽန္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္သည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ ခ်က္အား ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ပညာရည္ျမႇင့္တင္မႈကုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္သည့္ေနရာတြင္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳစစ္ေရးျပ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား၊ သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ဗုိလ္ ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္စစ္ေရးျပကြင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀)သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳစစ္ေရးျပ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

ဆက္ဖတ္ရန္