တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား ရုရွားတပ္မေတာ္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္ ကိုယ္စား ဒုတိယေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္မွ ဂုဏ္ျပုႀကိုဆို၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆    

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ OJSC Muromteplovoz စက္႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕မွ စိန္႔ပီတာစဘက္ၿမိဳ႕သုိ႔ အထူးအျမန္ရထားျဖင့္ လုိက္ပါစီးနင္းေလ့လာ (ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ OJSC Muromteplovoz စက္႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕မွ စိန္႔ပီတာစဘက္ၿမိဳ႕သုိ႔ အထူးအျမန္ရထားျဖင့္ လုိက္ပါစီးနင္းေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey Kuzhugetovich Shouigu ႏွင့္ ႐ုရွား-ျမန္မာစစ္ဘက္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာညီလာခံ(8th Moscow Conference on International Security) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္၊ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနုိင္ငံဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ေရာက္ရွိ၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)႐ုံးမွ မိသားစုမ်ားအားရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ MIG – 29 Service Support Center သုိ႕သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ – ၂၅

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာညီလာခံ(8th Moscow Conference on International Security) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္၊ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနုိင္ငံဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ေရာက္ရွိ၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)႐ုံးမွ မိသားစုမ်ားအားရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ MIG – 29 Service Support Center သုိ႕သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ – ၂၅

ဆက္ဖတ္ရန္