တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိုးပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္၊ စစ္တကၠသိုလ္၊ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ဥပေဒဒီပလိုမာ(အရာရွိ)သင္တန္းႏွင့္ ပါရဂူေဆးမွဴးမ်ားအား စစ္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၃

ဆက္ဖတ္ရန္

ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလွ်င္ တုိးတက္မည္၊ ေခါင္းေဆာင္ညံ့လွ်င္ ဆုံး႐ႈံးမည္၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္၏ဦးေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းပါက အသက္မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္မည္၊ ထိုနည္းတူစြာ နုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပါက တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းပါက တုိင္းျပည္အတြက္ ဆုံး႐ႈံး နစ္နာႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ အၿမဲႀကိဳးပမ္းေနရမည္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္  ၁၃ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလွ်င္ တုိးတက္မည္၊ ေခါင္းေဆာင္ ညံ့လွ်င္ ဆုံး႐ႈံးမည္၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္၏ ဦးေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းပါက အသက္မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္မည္၊ ထိုနည္းတူစြာ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အပုိင္းတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပါက တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းပါက တုိင္းျပည္အတြက္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္၍ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးေပး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္  ၁၃ ရာသီဥတုအားအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ အရိပ္အာ၀ါသရရွိေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ျပင္ဦးလြင္ တပ္နယ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ စစ္တကၠသုိလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိုးပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္၊ စစ္တကၠသိုလ္၊ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ဥပေဒဒီပလိုမာ(အရာရွိ)သင္တန္းႏွင့္ ပါရဂူေဆးမွဴးမ်ားအား စစ္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၃

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆၂) စစ္လက္႐ုံးေရြးခ်ယ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္စိစစ္ ေရြးခ်ယ္၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂  

ဆက္ဖတ္ရန္