တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဗာရာဏသီၿမို႕အနီး မိဂဒါဝုန္ဥယ်ာဥ္ရွိ အထင္ကရ ဗုဒၶဝင္ေနရာမ်ားအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၿပီး 39 Gorkha Training Centre သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည္႐ႈ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၃၁

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဗာရာဏသီၿမို႕အနီး မိဂဒါဝုန္ဥယ်ာဥ္ရွိ အထင္ကရ ဗုဒၶဝင္ေနရာမ်ားအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၿပီး 39 Gorkha Training Centre သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည္႐ႈ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၃၁

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား အိႏၵိယတပ္မေတာ္(ျကည္း၊ေရ၊ေလ)ဦးစီးခ်ုပ္မ်ားေကာ္မတီ ဥကၠဌက ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္းခင္းဧည့္ခံ(ရုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား အိႏၵိယတပ္မေတာ္(ျကည္း၊ေရ၊ေလ)ဦးစီးခ်ုပ္မ်ားေကာ္မတီ ဥကၠဌက ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္းခင္းဧည့္ခံ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ Ghaziabad ၿမိဳ႕ရွိ Bharat Electronics Limited (BEL)သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၊ ျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး Dr. Subrahmanyam Jaishankar ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေနျပည္ေတာ္၊

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ Ghaziabad ၿမိဳ႕ရွိ Bharat Electronics Limited (BEL)သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ၊ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး Dr. Subramanyam Jaishankar ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ – ၃၀ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယေန႕နံနက္ပုိင္းတြင္ Ghaziabad ၿမိဳ႕ရွိ Bharat Electronics Limited(BEL)သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈၾကသည္။ ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကၿပီး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အား အိႏၵိယတပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီဥကၠ႒က ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ – ၃၀ အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ညပုိင္းတြင္ အိႏၵိယတပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီဥကၠ႒ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Air Chief Marshal Birender Singh

ဆက္ဖတ္ရန္