တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာဒုတိယ၀န္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၁

ရခိုင္ျပည္နယ္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္းေပၚေပါက္ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ကို သဲသဲကြဲကဲြေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ၎ေဒသရွိ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒ ႏွင့္အညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေနထုိင္ေသာဘဂၤါလီမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွ ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္မခံႏုိင္၍ ယခုလိုပဋိပကၡျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာဒုတိယ၀န္ႀကီး Mr. Iwao HOR II အား ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Yukio SAITA ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ ဧည့္သည္ေတာ္ပါလီမန္ဆိုင္ရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ က႑ေပါင္းစုံမွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိကာလတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးျပႆနာေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ နားလည္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္႐ႈံ႕ခ်ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့သြားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထား အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးခဲ့သည့္မိတ္ေဆြေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြ ေကာင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကဳိဆုိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်တစြာလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း လိုအပ္သည္မ်ားကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ အကူအညီ လုိအပ္မႈမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ဳိ႕မွာမူ အကူအညီရယူလို၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူမ်ားကို လုံၿခဳံမႈအကာအကြယ္ေပး၍ မိမိေနရပ္ေဒသမ်ားသို႔ အျမန္ျပန္လည္သြားေရာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအေျခခံၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတုိ႔ကို ၾကားသိရ၍ ေလးစားပါေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာအတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး ဦးစီးေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ ၃ ခ်က္အားခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ Code of Conduct အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္သည္တစ္ဦးခ်င္းလိုက္နာရန္အတြက္ အိပ္ေဆာင္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားရွိ လိုက္နာေစလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မစၥတာကိုဖီအာနန္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရးတို႔ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာ-ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါလီမန္ဆိုင္ရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးတို႔သည္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဖတ္သင့္ေသာ သတင္းမ်ား

ျပန္စာထားခဲ့ပါ။

သင့္ email လိပ္စာကို ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ လိုအပ္ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို * ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။