တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ International Army Game 2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Army General Sergei Shoigu ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး(႐ုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ InternationalArmyGame 2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ArmyGeneral Sergei Shoigu ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာေထရဝါဒဗုဒၶၶဝိဟာရ(ေမာ္စကို) သို႔သြားေရာက္၍သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ – ၁၈  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒဗုဒၶ၀ိဟာရ(ေမာ္စကို)သုိ႕သြားေရာက္၍ သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ International Army Games-2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒဗုဒၶ၀ိဟာရ(ေမာ္စကို)သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲအစၦရိယအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၾကကာ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ International Army Games-2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergei Shoigu ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ The Mound of Glory တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ International Army Games-2019

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ International Army Game 2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Army General Sergei Shoigu ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး(႐ုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ International Army Game 2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Army General Sergei Shoigu ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး   တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာေထရဝါဒဗုဒ ၶၶဝိဟာရ(ေမာ္စကို) သို႔သြားေရာက္၍

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ရုရွား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၊ Gorky Park ႏွင့္ Cathedral of Christ the Saviour ေအာ္သုိေဒါက္ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္ေလ့လာ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၇

ဆက္ဖတ္ရန္