တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအားေဆြးေႏြး (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၅ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအားေဆြးေႏြး Myanmar National League 2019 ဒုတိယအေက်ာ့အဖြင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ Shan United အသင္းႏွင့္ Chinland FC အသင္းတုိ႔အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္၊ တပ္မေတာ္

ဆက္ဖတ္ရန္

Myanmar National League 2019 ဒုတိယအေက်ာ့အဖြင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ Shan United အသင္းႏွင့္ Chinland FC အသင္းတုိ႔အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၾကည့္႐ႈအားေပး 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္အားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Myanmar National League 2019 ဒုတိယအေက်ာ့ အဖြင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ Shan United အသင္းႏွင့္ Chinland FC အသင္းတုိ႔သည္ ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကသည္။   အဆုိပါေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအားေဆြးေႏြး 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္  ၁၅ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လင္းေအာင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိ္က္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအား ေဆြးေႏြး (႐ုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအား ေဆြးေႏြး Myanmar National League 2019 ဒုတိယအေက်ာ့အဖြင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ Shan United အသင္းႏွင့္ Chinland FC အသင္းတုိ႔အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွ နည္းျပအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကေလာတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား သီးျခားစီေတြ႔ဆံု(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၄

ဆက္ဖတ္ရန္