နန္းဦးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ၊ လုံးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ၊ အာေသာကေစတီေတာ္ လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ မဟာမဂၤလာအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ နန္းဦး ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးစိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္ပြဲ၊ အာေသာကေစတီေတာ္လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ၊ အာ႐ုံခံတန္ေဆာင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဗုဒၶါဘိေသကအေနကဇာတင္ မဟာမဂၤလာအခမ္း အနားအား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအး သာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာ၀ိဇိတာ႐ုံပရိယတၱိစာသင္တုိက္ ဦးစီးပဓာနနာယက

ဆက္ဖတ္ရန္

နန္းဦးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ၊ လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ၊ အာေသာကေစတီေတာ္ လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ မဟာမဂၤလာအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ နန္းဦး ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္ပြဲ၊ အာေသာက ေစတီေတာ္ လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ၊ အာ႐ုံခံတန္ေဆာင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ဗုဒၶါဘိေသကအေနကဇာတင္ မဟာမဂၤလာအခမ္းအနားသို႔

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္ေဆးတပ္ရင္း၌ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိသည့္ စစ္သည္၊ မိသားစု မ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကားေျပာၾကား၊ ေက်ာက္ဆည္ တပ္နယ္၊ ဟန္ျမင့္မုိရ္ရွိ နယ္ေျမခံတပ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာ စကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ – ၂၀ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာလင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ အတြင္းရွိနယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ရင္းသုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မိထၳီလာၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသလ်က္ရွိသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာ ၾကား၊ ေဆး႐ုံရွိပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမွဴးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳအရာရွိမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၉  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးတင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာလင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ မိထၳီလာၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသ

ဆက္ဖတ္ရန္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)႐ုံး/ဌာနမိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ စုေပါင္းမဟာ ဘုံကထိန္ အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ၀ွမ္းေက်းရြာ၌က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅   ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)႐ုံး/ဌာန မိသားစုမ်ားမွ ခင္းက်င္း လွဴဒါန္းသည့္ အ႒မ အႀကိမ္ေျမာက္ မဟာဘုံကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ၀ွမ္းေက်းရြာရွိ အတုလမာန္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္၍ ကထိန္လ်ာသကၤန္းႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား

ဆက္ဖတ္ရန္