ႏုိင္ငံေတာ္အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကားျမႇင့္တင္၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) (ေလ)၊ အေျမာက္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကားျမႇင့္တင္၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) (ေလ)၊ အေျမာက္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ – ၃၁ ႏုိင္ငံေတာ္အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကားျမင့္မား ေစရန္ရည္ရြယ္၍ မိတၳီလာတပ္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)(ေလ)၊ အေျမာက္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ယေန႕ျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ အဆုိပါ ေလ့က်င့္ခန္းသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားျမွင့္တင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) (ေလ)၊ အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) (ေလ)၊ အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း (ေလ့က်င့္ခန္း – ဘုရင့္ေနာင္) သို႔တက္ေရာက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာတပ္နယ္(မုန္တိုင္)၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) (ေလ)၊ အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္း (ေလ့က်င့္ခန္း – ဘုရင့္ေနာင္) သို႔ တက္ေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ (Unicode

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ  ၃၀

ဆက္ဖတ္ရန္