တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေရႊနတ္ေတာင္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအားသြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ ၊ မေကြးတပ္နယ္ႏွင့္ ျမင္းျခံတပ္နယ္ရွိတပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္႐ုံမ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး(ရုပ္သံသတင္း)

  ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အမွတ္(၁၇)အႀကီးစားစက္႐ုံ(မလြန္)သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၊ ျပည္ၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳ(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂၆

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေရႊဘုံသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ျပည္ခ႐ုိင္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊဘုံသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အမွတ္(၁၇)အႀကီးစားစက္႐ုံ(မလြန္)သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိ္က္ပါၿပီး ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္း တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ခ႐ုိင္၊ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ မလြန္ေက်းရြာအနီးရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အမွတ္(၁၇) အႀကီးစားစက္ရံု(မလြန္)သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ၊ ျပည္ၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေရႊဘံုသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳ(ရုပ္သံသတင္း)

  ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂၆  

ဆက္ဖတ္ရန္