ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္းသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၄ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ဆုိသည္မွာ တုိက္ပြဲ၀င္ေန႐ုံသာမကႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံ့အေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစြန္းေရာက္၍မရေၾကာင္း၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားမည္သုိ႔ပင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္းသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္မွ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွ နည္းျပအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကေလာတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား သီးျခားစီေတြ႔ဆံု(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၄

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဖိလစ္ပုိင္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Lt. Gen. ROZZANO D BRIGUEZ AFP အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ ၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr. Eamon Gilmore အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ – ၁၃

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr. Eamon Gilmore အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ – ၁၃ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr. Eamon Gilmoreအား နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဖိလစ္ပုိင္ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Lt. Gen. ROZZANO D BRIGUEZ AFP အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ – ၁၃ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာ္ေက်ာ္၏ ဖိတ္ၾကားမႈအရ ဖိလစ္ပုိင္ေလတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ Lt. Gen. ROZZANO D BRIGUEZ AFP အား နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၊ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌

ဆက္ဖတ္ရန္