တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Indoor Skydiving တြင္ အလြတ္ခုန္ ေလထီး (အမ်ိဳးသမီး)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အေနအထား ထိန္းသိမ္းျခင္း ေလ့က်င့္ ခန္း ေလ့က်င့္ေနမႈအားသြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၅

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ပုံတုိ႔လုိက္ပါၿပီး ဇြန္လ ၂၄ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)မုိင္၊ ေတာ္၀င္လမ္းရွိ Indoor Skydiving

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ပ်ဥ္ပံုႀကီးတပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊စစ္သည္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား၊ Indoor Skydiving တြင္ အလြတ္ခုန္ေလထီး (အမ်ိဳးသမီး)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အေနအထားထိန္းသိမ္းျခင္း ေလ့က်င့္ ခန္း ေလ့က်င့္ေနမႈအားသြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၅

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ုိးျဖူတပ္နယ္ ႏွင့္ ကြင္းေကာက္တပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္တန္းျမင့္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ နည္းျပ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား ႏွင့္ သင္တန္းသား အရာရွိ၊စစ္သည္မ်ားအား သီးျခားစီ ေတြ့ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၄

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကုန္းေျမ၊ ေရျပင္၊ ေ၀ဟင္ပုိင္နက္နယ္နိမိတ္ မ်ားအား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ) တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၿခံစည္း႐ုိးကဲ့သုိ႔ကာရံေပးထားျခင္းျဖစ္၍ ၿခံစည္း႐ုိးခုိင္ခံ့ ေကာင္း မြန္ထက္ျမက္ေနရန္ အၿမဲျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေလ့က်င့္ေနရမည္၊ ႏုိင္ငံအေရး၊ ႏုိင္ငံအက်ိဳး အတြက္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ သစၥာေစာင့္သိျခင္းပင္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၄ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကုန္းေျမ၊ ေရျပင္၊ ေ၀ဟင္ပုိင္နက္နယ္နိမိတ္မ်ားအား တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ) တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၿခံစည္း႐ုိးကဲ့သုိ႔ကာရံေပးထားျခင္းျဖစ္၍ ၿခံစည္း႐ုိးခုိင္ခံ့ ေကာင္း မြန္ထက္ျမက္ေနရန္ အၿမဲျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေလ့က်င့္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအေရး၊ ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ သစၥာေစာင့္သိျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ုိးျဖူတပ္နယ္ ႏွင့္ ကြင္းေကာက္တပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္တန္းျမင့္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ နည္းျပ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား ႏွင့္ သင္တန္းသား အရာရွိ၊စစ္သည္မ်ားအား သီးျခားစီ ေတြ့ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၄

ဆက္ဖတ္ရန္