တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၀

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၀ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Sok Chea အား ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္  ၂၈

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အသီးသီးတုိ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီတစ္အုပ္တစ္မသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ား တတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္၊ တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္လည္း သစ္ပင္မ်ဳိးေစ့မ်ား ေ၀ဟင္မွႀကဲခ်စိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့(ရုပ္သံသတင္း)

ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အသီးသီးတုိ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီတစ္အုပ္တစ္မသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ား တတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္၊ တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္လည္း သစ္ပင္မ်ဳိးေစ့မ်ား ေ၀ဟင္မွႀကဲခ်စိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ငါးမ်ဳိးစုိက္ထည့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ငါးေကာင္ေရ ၇ ဒသမ ၈

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ငါးမ်ဳိးစုိက္ထည့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ငါးေကာင္ေရ ၇ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္၊ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ငါးေကာင္ေရ ၇ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္၊ စုစုေပါင္းငါးေကာင္ေရ ၁၅ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ ငါးမ်ဳိးမ်ားစုိက္ထည့္ ေပးႏုိင္ခဲ့

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၂၈ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စားေရးလုိအပ္္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သား/ငါး က႑တြင္ ငါးသယံဇာတမ်ား တုိးပြားေစေရးႏွင့္ ငါးမ်ိဳးမ်ားထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ငါးမ်ဳိးမ်ား စုိက္ထည့္ျခင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏

ဆက္ဖတ္ရန္