ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အတိုင္းယခုႏွစ္တြင္လည္းတပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားမွ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆး၊ ပဲႏွင့္ ဆြမ္းပေဒသာပင္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ ႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္း (ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၂၅

ဆက္ဖတ္ရန္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈမ်ား ၾကည့္ရႈ အားေပး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပုတ္ႀကီးေက်း႐ြာ၊ ႐ြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဘက္စုံျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံလႉဒါန္းျခင္း ေရစက္ခ်အလႉ မဂၤလာျပဳလုပ္(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၃

ဆက္ဖတ္ရန္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈမ်ား ၾကည့္ရႈ အားေပး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပုတ္ႀကီးေက်း႐ြာ၊ ႐ြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဘက္စုံျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံလႉဒါန္းျခင္း ေရစက္ခ်အလႉ မဂၤလာျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၃   “က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္၊ က်န္းမာမွ ပညာေကာင္းစြာ သင္ၾကား ႏိုင္မည္” က်န္းမာေရးသည္ လူတိုင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မွသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပုတ္ႀကီးေက်းရြာ ရြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဘက္စံုျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံလွဴဒါန္းျခင္း ေရစက္ခ်အလွဴမဂၤလာသို႔ တက္ေရာက္(႐ုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပုတ္ႀကီးေက်းရြာ ရြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဘက္စံုျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံလွဴဒါန္းျခင္း ေရစက္ခ်အလွဴမဂၤလာသို႔ တက္ေရာက္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၂၃  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ – ၂၂

ဆက္ဖတ္ရန္