တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္ (ရုပ္သံသတင္း)

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္ (ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမ ေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ Asahi Shimbun သတင္းဌာနအား လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး ေမးျမန္းမႈမ်ားအားေျဖၾကား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အၾကား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ (႐ုပ္သံသတင္း)

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ Asahi Shimbun သတင္းဌာနအား လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး ေမးျမန္းမႈမ်ားအားေျဖၾကား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အၾကား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ဆက္ဖတ္ရန္