တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမို့နယ္၊ ေကာင္းပင္စည္ေက်းရြာ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖြဲ့က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊတန္႕တစ္သရကၡန္ဘုရား၊ ေရႊကူျမတ္စြာဘုရားႀကီးႏွင့္ ပုဂံ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမရွိ ထီးလိုမင္းလိုဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ (ရုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းပင္စည္ေက်းရြာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖြဲ႕က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊတန္႕တစ္သရကၡန္ဘုရား၊ ေရႊကူျမတ္စြာဘုရားႀကီးႏွင့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမရွိ ထီးလိုမင္းလိုဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ ေနျပည္ေတာ္၊

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊတန္႔တစ္ သရကၡန္ဘုရား၊ ေရႊကူျမတ္စြာဘုရားႀကီးႏွင့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမရွိ ထီးလုိမင္းလုိ ဘုရားသုိ႔သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ – ၁၈  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာလင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စုိးတင့္ႏုိင္ႏွင့္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြး 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ – ၁၈  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာလင္းႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိ္က္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမို့နယ္၊ ေကာင္းပင္စည္ေက်းရြာ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္နယ္လွည့္အထူးကုေဆးအဖြဲ့က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေရႊတန္႕တစ္သရကၡန္ဘုရား၊ ေရႊကူျမတ္စြာဘုရားႀကီးႏွင့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမရွိ ထီးလိုမင္းလိုဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၈  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဗထူးတပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)တိုက္ခိုက္ေရးေက်ာင္း(ဗထူး)နွင့္ တပ္မေတာ္အရာခံႏွင့္အၾကပ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းရွိ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊ သင္တန္းသားအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား သီျခားစီေတြ႔ဆံု(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၇

ဆက္ဖတ္ရန္