တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း၊ ပါရဂူသင္တန္းႏွင့္ Doctor of Science သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကား 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ – ၂၄  ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္း၊ ပါရဂူသင္တန္းႏွင့္ Doctor of Science သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ Radisson

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Omsk ၿမိဳ႕ရွိ JSC Radio Plant သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိ (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၃  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Omsk ၿမိဳ႕ရွိ JSC Radio Plant သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိ (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၃  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Omsk ၿမိဳ႕ရွိ JSC Radio Plant သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ Omsk ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ Irkutsk ေလဆိပ္မွထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ Omsk ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိရာ Russia-ASEAN Business Council

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Irkutsk Aviation Plant ႏွင့္ Irkutskၿမိဳ႕ အတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၂

ဆက္ဖတ္ရန္