တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Omsk ၿမိဳ႕ရွိ JSC Radio Plant သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိ (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၃  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Omsk ၿမိဳ႕ရွိ JSC Radio Plant သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ Omsk ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ Irkutsk ေလဆိပ္မွထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ Omsk ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိရာ Russia-ASEAN Business Council

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Irkutsk Aviation Plant ႏွင့္ Irkutskၿမိဳ႕ အတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၂

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Irkutsk Aviation Plant ႏွင့္ Irkutskၿမိဳ႕ အတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ – ၂၂ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ Irkutsk ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ Irkutsk Aviation Plant ၌ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။ ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ Irkutsk

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ Irkutsk Aviation Plant ႏွင့္ Irkutsk ၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလ့လာ (ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၂

ဆက္ဖတ္ရန္