အလွဴရွင္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအား အမွန္တကယ္လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္အသုံးျပဳမည္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၁

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားပေပ်ာက္ၿပီး မူလအေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလွဴဒါန္း ေငြမ်ားကုိလည္း အလွဴရွင္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိက္တြန္းခ်က္အရမဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔၏စိတ္ေစတနာအရ လွဴဒါန္းလုပ္ေဆာင္မႈက ပုိမုိတန္ဖုိးရွိ ေသာေၾကာင့္ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဦးဥတၱမခန္းမ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားကုိ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးကာရံရန္အတြက္ တတိယအႀကိမ္အလွဴေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ပြဲတြင္ အမွာ စကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္မတုိင္မီက အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းရရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းရန္ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္အင္အားမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ထိခုိက္ ဆုံး႐ႈံးမႈနည္းပါးေစခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္လည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လုိသည္မ်ား ကုိ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီလုိက္နာေနထုိင္မႈ၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဤေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသူအားလုံး ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိက်စြာ ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္းဦးစြာေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယေန႔လွဴဒါန္းၾကသည့္ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ တုိင္းျပည္တည္ ေဆာက္ ေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပး ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးအတြက္ ေစတနာရွင္၊ အလွဴရွင္မ်ားက ၀ုိင္း၀န္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးၾကသကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေနရာ အႏွံ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း မိမိေနရပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ မိမိေဒသတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လာၾကသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိေနရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ အျမန္ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္ေအာင္လည္း လုံၿခဳံေရးအပါအ၀င္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔က၀ုိင္း၀န္းျဖည့္ဆည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းက နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိး ၂ မုိင္ ကာရံျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္၁၂၆၇၆ သိန္းအား လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးဘာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟုိ) မွလွဴဒါန္းေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ အားလည္းေကာင္း၊ ကြန္းခုိရာေဖါင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ အားလည္းေကာင္း၊ ေရႊသံလြင္ Sky Net ကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္သက္ေဌးမိသားစုမွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္းအား လည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ လွဴဒါန္းရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ခံရယူသည္။

ယင္းေနာက္ Htoo Group မွလွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ Amazing Group မွလွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ၾကယ္နီလာကုမၸဏီမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ ေအာင္ျမင္သူ ကုမၸဏီမွလွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀ တုိ႔အား အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေအာင္ျမင့္က လက္ခံရယူသည္။

၎ေနာက္ Sky One, Lucky man ကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ Authentic Construction Co.Ltd ကလွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ KT Group မွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဘးဒုကၡကယ္ဆယ္ ေရးေကာ္မတီမွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၁၅၀ တုိ႔အား အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက လက္ခံရယူသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးစုိင္းတစ္ေအာင္မွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၊ စစ္တကၠသိုလ္ ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၆) ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၅၈ သိန္း၊ တုိယုိထုိင္းပါ၀ါျမန္မာကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၂၂ သိန္းႏွင့္ ဦး၀င္းထြန္း International Language & Business Center(ILBC) မွလွဴဒါန္းေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ တုိ႔အားအသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္က လက္ခံရယူသည္။

ယင္းေနာက္ အလွဴရွင္ ၄ ဦးမွလွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း ၂၁၀ အား စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းဦးကလည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္ ၃ ဦးမွလွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ပဲစင္းငုံအိတ္ ၇၅၀ ႏွင့္ ဆန္အိတ္ ၁၀၀ တုိ႔အား စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးညိဳေစာကလည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္ ၃ ဦးမွလွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း ၁၅၀ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္မုိးေအာင္ ကလည္းေကာင္းအသီးသီးလက္ခံရယူၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ား ကလွဴဒါန္းသည့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား စစ္ေရးခ်ဳပ္က ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ရခုိင္ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ အလွဴေငြႏွင့္ ပစၥည္းလက္ခံျဖန္႔ျဖဴးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လွထြန္းကလက္ခံရယူသည္။

အဆုိပါအလွဴေငြေပးအပ္ပြဲသုိ႔ အမ်ိဳးဘာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟုိ)မွ ဇြဲကပင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ၀ိသာရအမွဴးျပဳေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဘုန္းတင့္၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ခ်မ္းသာ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လွထြန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလုိက္လံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တတိယအႀကိမ္အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲတြင္ လွဴဒါန္း ေငြစုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၂၇၇၈ သိန္း၊ ပဲစင္းငုံ ၇၅၀ အိတ္၊ ဆန္အိတ္ ၁၀၀၊ စားသုံးဆီပိႆာ ၁၀၀ ႏွင့္ ၂၅ သိန္းတန္ဖုိးရွိ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ား ႏွင့္အလွဴရွင္မ်ား စုေပါင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေနသည့္ စစ္ေတြသာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယ ပုသိမ္ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲပ႑ိတ၊ ျပည္နယ္ ၾသ၀ါဒါ စရိယ၊ ဒကၡိဏရာမ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲစႏၵ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မဏိရတနာ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲေသာမ၊ ျပည္နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဓမၼသုခေက်ာင္း တုိက္မွ ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာဂႏၴ၀ါစက ပ႑ိတ ဘဒၵႏၲေသာမႏွင့္ ျပည္နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ နႏၵာရာမေက်ာင္း တုိက္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲနႏၵသီရိတုိ႔ကုိ သာသနာ့ဗိမာန္အေဆာက္အဦ အား အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ၾကမ္းခင္း၊ ျပဴတင္း တံခါးမ်ား၊ ေလကာမွန္စသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အရပ္ရပ္အား စနစ္တက်ရွိေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကုိေလွ်ာက္ထား တင္ျပ၍ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား ကုိလုိက္လံရွင္း လင္းျပသခဲ့သည္။

၎ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေလာကနႏၵာ ဘုရားပုရ၀ဏ္အတြင္း၌ မွန္ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ျဖင့္ထားရွိသည့္ စႀကၤာမုနိ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၾကသည္။ ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွတုိ႔က ဦးေဆာင္၍ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးမ်ားကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကၿပီး စုေပါင္းအလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ရာ ေဂါပက အဖြဲ႕မွ လက္ခံရယူၾကသည္။

ယင္းေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္သုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေလဆိပ္ဧည့္ခန္းတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအားေတြ႕ဆုံသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားၾကသည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား မိမိေနရပ္ ေဒသတြင္ျပန္လည္ေနထုိင္ေရး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားသည့္ေက်းရြာမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ၿခံစည္း႐ုိးကာရံေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ၫႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

ဖတ္သင့္ေသာ သတင္းမ်ား

ျပန္စာထားခဲ့ပါ။

သင့္ email လိပ္စာကို ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ လိုအပ္ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို * ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။