ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတို့ ဒုတိယ အကြိမ် မိုးရာသီ တစ်အုပ်တစ်မသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားများကျင်းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ – ၂၄

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ အရိပ္ အာ၀ါသရရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးတို႔တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီတစ္အုပ္တစ္မ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေျမာက္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။

 

အဆုိ္ပါ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ဇနီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)ရွိ ႐ုံး/ဌာန အသီးသီးမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ရတနာတန္း၀င္ ကြၽန္းပင္ကုိ ဦးေဆာင္ စုိက္ပ်ိဳးေပးၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားက သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီးတြင္ ရတနာတန္း၀င္ကြၽန္း၊ ပိေတာက္၊ မေဟာ္ဂနီပင္မ်ားႏွင့္ မန္ဂ်န္ရွားပင္မ်ားအား တစ္အုပ္တစ္မ စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳး ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးေနမႈအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္မုိးရာသီ သစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ရတနာတန္း၀င္ကြၽန္း ၃၃၀ ပင္၊ ပိေတာက္ ၁၂၁၅ ပင္၊ မေဟာ္ဂနီ ၁၈၂၃ ပင္ႏွင့္ မန္ဂ်န္ရွား ၁၁၃၂ ပင္ စုစုေပါင္း ၄၅၀၀ ပင္အား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ေရဆင္းဆည္ ပတ္၀န္းက်င္၌ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း) အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဒုတိယအႀကိမ္ မုိးရာသီ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအထိ မုိးရာသီ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားတြင္ ရတနာတန္း၀င္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရေလကာပင္ စုစုေပါင္း ၁၄၆၂၈၃ ပင္အားစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထုိ႔အတူယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးတြင္လည္း မုိးရာသီ တစ္အုပ္တစ္မ သစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္၍ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားစုေပါင္း စုိက္ပ်ိဳး ၾကသည္။ ထုိသုိ႔စုိက္ပ်ိဳးရာ၌ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၇၃၂၂ ပင္၊ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၄၂၅၅ ပင္၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၄၆၂၀ ပင္၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၅၀၀၀ ပင္၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၆၅၂၈၇ ပင္၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၃၀၁၂၀ ပင္၊ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၉၈၇၀ ပင္၊ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၈၆၉၄ ပင္၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၃၁၅၇၅ ပင္၊ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၁၈၆၀ ပင္၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၈၆၈၄ ပင္၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၂၁၁၂ ပင္၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၃၆၁၂၀ ပင္ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၄၄၀၈၂ ပင္အား စိုက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ယေန႕တြင္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံး အေနျဖင့္ ရတနာတန္းဝင္ပင္၊ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရေလကာပင္ စုစုေပါင္း ၃၉၄၁၀၁ ပင္အား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သည္။

(Unicode Version)

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတို့ ဒုတိယ အကြိမ် မိုးရာသီ တစ်အုပ်တစ်မသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားများကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် – ၂၄

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် ရာသီဥတုအား အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်၊ အရိပ် အာဝါသရရှိစေရန်၊ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတို့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် မိုးရာသီတစ်အုပ်တစ်မ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ယနေ့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများ၏ ဒုတိယ အကြိမ် မြောက် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ အခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်စိုက်ပျိုးပြီး ကြည့်ရှုအားပေးသည်။

အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ)နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ)နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီး၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းသား အရာရှိကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)ရှိ ရုံး/ဌာန အသီးသီးမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် မိသားစုဝင်များတက်ရောက်ကြသည်။

ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ရတနာတန်းဝင် ကျွန်းပင်ကို ဦးဆောင် စိုက်ပျိုးပေးကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့်ဇနီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများက သတ်မှတ်နေရာအသီးသီးတွင် ရတနာတန်းဝင်ကျွန်း၊ ပိတောက်၊ မဟော်ဂနီပင်များနှင့် မန်ဂျန်ရှားပင်များအား တစ်အုပ်တစ်မ စုပေါင်းစိုက်ပျိုးကြသည်။

ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏ စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေမှုအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒုတိယအကြိမ်မိုးရာသီ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ရတနာတန်းဝင်ကျွန်း ၃၃၀ ပင်၊ ပိတောက် ၁၂၁၅ ပင်၊ မဟော်ဂနီ ၁၈၂၃ ပင်နှင့် မန်ဂျန်ရှား ၁၁၃၂ ပင် စုစုပေါင်း ၄၅၀၀ ပင်အား စုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ ရေဆင်းဆည် ပတ်ဝန်းကျင်၌ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) အနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒုတိယအကြိမ် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအထိ မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများတွင် ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင်နှင့် အရိပ်ရလေကာပင် စုစုပေါင်း ၁၄၆၂၈၃ ပင်အားစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ထို့အတူယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတွင်လည်း မိုးရာသီ တစ်အုပ်တစ်မ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲများကို ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်၍ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများစုပေါင်း စိုက်ပျိုး ကြသည်။ ထိုသို့စိုက်ပျိုးရာ၌နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၇၃၂၂ ပင်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်စိုက်ပျိုးပင် ၂၄၂၅၅ ပင်၊ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၄၆၂၀ ပင်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၅၀၀၀ ပင်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၆၅၂၈၇ ပင်၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၀၁၂၀ ပင်၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၉၈၇၀ ပင်၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၈၆၉၄ ပင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၁၅၇၅ ပင်၊ အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၁၈၆၀ ပင်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၈၆၈၄ ပင်၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၂၁၁၂ ပင်၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၆၁၂၀ ပင်နှင့် တောင်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် ၄၄၀၈၂ ပင်အား စိုက်ပျိုးကြပြီး ယနေ့တွင် တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံး အနေဖြင့် စုစုပေါင်းပျိုးပင် ၃၉၄၁၀၁ ပင်အား စုပေါင်းစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သည်။

ဖတ်သင့်သော သတင်းများ

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။