ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများ၏ ဒုတိယအကြိမ် မိုးရာသီ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၃

ရာသီဥတုအားအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ အရိပ္အာ၀ါသရရွိေစရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ရတနာတန္း၀င္ႏွစ္ရွည္သီးပင္စားပင္မ်ားအား ၀င္ေငြရေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေရဆင္းဆည္ ပတ္၀န္းက်င္၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ကာစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိၿပီး ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီးၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။

အဆုိပါသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)ႏွင့္ ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ႏွင့္ဇနီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)ရွိ ႐ုံး/ဌာနအသီးသီးမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ရတနာတန္း၀င္ တမလန္းပင္ အား ဦးေဆာင္စုိက္ပ်ိဳးေပးၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ားက သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီးတြင္စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးေနမႈအားလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ရတနာတန္း၀င္တမလန္း ၁၉၅ ပင္၊ ပိေတာက္ ၂၂၁၇ ပင္၊ မေဟာ္ဂနီ ၁၄၀၀ ပင္၊ ကြၽန္း ၁၆၁၂ ပင္ စုစုေပါင္း ၅၄၃၃ ပင္အား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ေရဆင္းဆည္ပတ္၀န္းက်င္၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္မုိးရာသီ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအထိ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားတြင္ ရတနာတန္း၀င္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရေလကာပင္ စုစုေပါင္း ၁၂၇၂၆၃ ပင္အား စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့သည္။

အလားတူ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ မုိးရာသီသစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ားကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကရာ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၂၉၀၆၆ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၂၂၄၄၉ ပင္ ကုိလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၁၀၆၈၃ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၁၂၅၂၈ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၁၅၂၃၀ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၃၂၅၀၇ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၄၇၀၅၀ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၂၈၁၅၂ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၃၇၇၃၅ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၁၃၆၇၈ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၃၁၉၈၇ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၂၃၅၅၀ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၃၁၃၄၃ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၄၁၅၄၆ ပင္ ကိုလည္းေကာင္း တိုင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားက အသီးသီးစိုက္ပ်ဳိး ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ယေန႕စိုက္ပ်ဳိးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ စုစုေပါင္းမွာ ၃၇၇၅၀၄ ပင္ ျဖစ္သည္။

 

(Unicode Version)

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများ၏ ဒုတိယအကြိမ် မိုးရာသီ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၃

ရာသီဥတုအားအထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ အရိပ်အာဝါသရရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ရတနာတန်းဝင်နှစ်ရှည်သီးပင်စားပင်များအား ဝင်ငွေရစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရေဆင်းဆည် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ကာစိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်စိုက်ပျိုးပြီးကြည့်ရှုအားပေးသည်။

အဆိုပါသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)နှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ နှင့်ဇနီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး နှင့်ဇနီး၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းသားအရာရှိကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)ရှိ ရုံး/ဌာနအသီးသီးမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။

ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ရတနာတန်းဝင် တမလန်းပင် အား ဦးဆောင်စိုက်ပျိုးပေးကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများက သတ်မှတ်နေရာအသီးသီးတွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။

ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေမှုအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)မိသားစုများ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒုတိယ အကြိမ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ရတနာတန်းဝင်တမလန်း ၁၉၅ ပင်၊ ပိတောက် ၂၂၁၇ ပင်၊ မဟော်ဂနီ ၁၄၀၀ ပင်၊ ကျွန်း ၁၆၁၂ ပင် စုစုပေါင်း ၅၄၃၃ ပင်အား စုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ ရေဆင်းဆည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)မိသားစုများအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒုတိယအကြိမ်မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအထိ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများတွင် ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင်နှင့် အရိပ်ရလေကာပင် စုစုပေါင်း ၁၂၇၂၆၃ ပင်အား စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သည်။

အလားတူ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေများတွင်လည်း ဒုတိယအကြိမ် မိုးရာသီသစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်ကြရာ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၉၀၆၆ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၂၄၄၉ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၀၆၈၃ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၂၅၂၈ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၅၂၃၀ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၂၅၀၇ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၄၇၀၅၀ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၈၁၅၂ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၇၇၃၅ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၃၆၇၈ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၁၉၈၇ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၃၅၅၀ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၁၃၄၃ ပင် ကိုလည်းကောင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေတွင် စိုက်ပျိုးပင် ၄၁၅၄၆ ပင် ကိုလည်းကောင်း တိုင်းမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများက အသီးသီးစိုက်ပျိုး ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် ယနေ့စိုက်ပျိုးသည့် စိုက်ပျိုးပင် စုစုပေါင်းမှာ ၃၇၇၅၀၄ ပင် ဖြစ်သည်။

ဖတ်သင့်သော သတင်းများ

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။