“စည်းလုံးခြင်းသည်အင်အား” ဆိုသည့်အတိုင်း ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးစည်းလုံးညီညွတ်ပါက အင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမည်ဖြစ်

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆

ျပည္တြင္းစည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံႀကီး/ငယ္မဟူ အင္အားေတာင့္တင္း ခုိင္မာေသာႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ၌ရပ္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ “စည္းလုံးျခင္းသည္ အင္အား” ဆုိသည့္ အတုိင္း မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အားလုံးစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ကေလာတပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိ္င္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္၊ ကေလာတပ္နယ္မွအရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္ တြင္သက္ဆုိင္ရာ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအလုိက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္္မ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ အားလုံးကမိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္အလိုက္၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကုိနားလည္မႈရွိရန္လုိအပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည့္ စစ္စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈမွ တပ္မေတာ္ေကာင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကအားထားရသည့္ ျပည္သူမ်ားကအားကုိးရသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူေပါက္ဖြားလာသည့္ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္ေရး မဆုံး႐ႈံး ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္အားေခတၱထိန္းသိမ္းၿပီး သစၥာရွိစြာျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္၍ အစုိးရသုိ႔ အာဏာျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားေရး၊ အယူ၀ါဒေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းမ်ားတြင္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမတည္မၿငိမ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွတာ၀န္ယူခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္အရပ္ရပ္ ကုိယူခဲ့ရၿပီး ျပည္သူမ်ားမွလုိလားသည့္ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ အတြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရမ်ားလက္ထက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ႏုိင္ငံေရးအရတည္ၿငိမ္ေအာင္၊ လုံၿခဳံေရးအရတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ လက္ရွိထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ ပါတီစုံလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိမထိခုိက္ရန္၊ အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကုိမထိခုိက္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ မထိခိုက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မထိခုိက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အင္အားႏွင့္နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ျပည္သူမ်ား၏အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကုိ ထိပါးလ်က္ရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏စစ္စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ အသိဉာဏ္ျမင့္မားေရးအတြက္ သုတ၊ ရသစာအုပ္စာေစာင္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာေနရန္လုိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ တပ္ပုိင္စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသည္ ၀င္ေငြရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တပ္မိသားစု၀င္မ်ား၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ အလားတူမိမိတုိ႔၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြညီၫြတ္မွ်တေစရန္ အတြက္ အသုံးႏွင့္ အျဖဳန္းကုိခြဲျခားႏုိင္ရန္လုိၿပီး အေသာက္အစားအေပ်ာ္အပါးမ်ားကုိအတတ္ႏုိင္ဆုံး ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူမိမိတုိ႔တပ္မတာ္သားမ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားအားလုံးသည္ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမိသားစုမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ေအာက္သုိ႔ ညီၫြတ္မွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္မွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားအားေပးအပ္ရာ တပ္နယ္မွဴးမွလက္ခံရယူသည္။ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွက တပ္နယ္ရွိမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားေပးအပ္ရာ တပ္္နယ္မွဴး၏ဇနီးက လက္ခံရယူသည္။

ယင္းေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအးတို႔က တပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား အတြက္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ အားကစားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သုတ၊ရသစာအုပ္စာေစာင္မ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္ရာ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကလက္ခံရယူၾကသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားရင္းရင္းႏွီးႏွီးလုိက္လံႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

 

(Unicode Version)

“စည်းလုံးခြင်းသည်အင်အား” ဆိုသည့်အတိုင်း ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးစည်းလုံးညီညွတ်ပါက အင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမည်ဖြစ်

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၁၆

ပြည်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိသောနိုင်ငံများသည် နိုင်ငံကြီး/ငယ်မဟူ အင်အားတောင့်တင်း ခိုင်မာသောနိုင်ငံများအဖြစ် ကမ္ဘာ၌ရပ်တည်နိုင်ကြောင်း၊ “စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အား” ဆိုသည့် အတိုင်း မိမိတို့နိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု အားလုံးစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို ဆောင်ရွက်သွား ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ကလောတပ်နယ်ရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအားယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားရာ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်းနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လင်းအောင်၊ ကလောတပ်နယ်မှအရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများတက်ရောက်ကြသည်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် တပ်မတော် တွင်သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဌာနချုပ်များအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ၌ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းဆောင်ရွက်၍မရဘဲ အားလုံးကမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်အလိုက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တာဝန်များကိုနားလည်မှုရှိရန်လိုအပ်ပြီး ထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်မြဲအမိန့်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် တပ်မတော်၏အဓိက အသက်သွေးကြော ဖြစ်သည့် စစ်စည်းကမ်းကောင်းမွန်စေရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်းစည်းကမ်းကောင်းမွန်မှုမှ တပ်မတော်ကောင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကအားထားရသည့် ပြည်သူများကအားကိုးရသည့် တပ်မတော်ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာပြောကြားသည်။

ထို့နောက် လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူပေါက်ဖွားလာသည့် မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားချိန်တွင် လွတ်လပ်ရေး မဆုံးရှုံး အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်အားခေတ္တထိန်းသိမ်းပြီး သစ္စာရှိစွာဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်၍ အစိုးရသို့ အာဏာပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားရေး၊ အယူဝါဒရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းများတွင် တောင်းဆိုမှုများကြောင့် နိုင်ငံမတည်မငြိမ်မှု ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်တော်လှန်ရေးကောင်စီမှတာဝန်ယူခဲ့ရကြောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသဖြင့် တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်တာဝန်အရပ်ရပ် ကိုယူခဲ့ရပြီး ပြည်သူများမှလိုလားသည့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်၌ လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း၊ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများလက်ထက်တွင်လည်း တပ်မတော်သည်နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်အောင်၊ လုံခြုံရေးအရတည်ငြိမ်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ထို့နောက် လက်ရှိထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းနှင့် ပါတီစုံလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းရာ၌ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုမထိခိုက်ရန်၊ အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားကိုမထိခိုက်ရန်၊ ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို မထိခိုက်ရန်နှင့် ပြည်သူများ၏အခွင့်အရေးများကို မထိခိုက်ရန်လိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကြောင်းပြု၍ အင်အားနှင့်နယ်မြေတိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများကြောင့် နယ်မြေ မတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ထိပါးလျက်ရှိသဖြင့် တပ်မတော်မှ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေရသည်များရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား သည်။

ယင်းနောက် အရာရှိ၊ စစ်သည်များအနေဖြင့် တပ်မတော်၏စစ်စည်းကမ်း ကောင်းမွန်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပျက်ပြားစေမည့် လုပ်ရပ်များကို ရှောင်ကြဉ်ရန်လိုကြောင်း၊ မိမိတို့၏ အသိဉာဏ်မြင့်မားရေးအတွက် သုတ၊ ရသစာအုပ်စာစောင်များကို ဖတ်ရှုလေ့လာနေရန်လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများနှင့်မိသားစုဝင်များ သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် တပ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းသည် ဝင်ငွေရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပ်မိသားစုဝင်များ၏သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း၊ အလားတူမိမိတို့ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေညီညွတ်မျှတစေရန် အတွက် အသုံးနှင့် အဖြုန်းကိုခွဲခြားနိုင်ရန်လိုပြီး အသောက်အစားအပျော်အပါးများကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့အတူမိမိတို့တပ်မတာ်သားများနှင့်မိသားစုဝင်များအားလုံးသည် ညီအစ်ကိုမောင်နှမမိသားစုများပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့်လည်း လက်အောက်သို့ ညီညွတ်မျှတစွာအုပ်ချုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်မှာကြားသည်။

ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တပ်နယ်ရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသားစုများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာများအားပေးအပ်ရာ တပ်နယ်မှူးမှလက်ခံရယူသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှက တပ်နယ်ရှိမိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအတွက် ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ရာ တပ်နယ်မှူး၏ဇနီးက လက်ခံရယူသည်။
ယင်းနောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးတို့က တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ အတွက်စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ အားကစားပစ္စည်းများနှင့် သုတ၊ရသစာအုပ်စာစောင်များအား အသီးသီးပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူ များကလက်ခံရယူကြသည်။

ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အခမ်းအနား တက်ရောက် လာကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအားရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။

ဖတ်သင့်သော သတင်းများ

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။