ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများ၏ စတုတ္ထအကြိမ် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၉

ေရဆင္းဆည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီသစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္၍ စုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိၿပီး ယေန႔တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားအားက်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဦးေဆာင္စုိက္ပ်ိဳးေပးၿပီး ၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။

အဆုိပါသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြႏွင့္ ဇနီး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္းႏွင့္ဇနီး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ႏွင့္ ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ဇနီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွသင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ႐ုံး/ဌာနအသီးသီးမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)ႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အားလုံးတြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ေနာက္ဆုံးစုိက္ပ်ိဳးသည့္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အရိပ္အာ၀သရရွိရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုအားအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စုိက္ပ်ိဳးၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုမိမိတုိ႔စုိက္ပ်ိဳး သည့္အပင္မ်ားသည္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ အခ်ိန္၊ လူအားႏွင့္ေငြအားမ်ား စုိက္ထုတ္ထားရသည္ျဖစ္သျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ စနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳး ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ စုေပါင္းအားသည္ထုကုိရေစၿပီးခုိင္မာမႈကုိပုိမုိရရွိေစေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံးစုေပါင္းအားႏွင့္ရွိေနပါက မည္သည့္ အရာကုိမဆုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ယခုကဲ့သုိ႔ အားလုံးစုစည္းညီၫြတ္စြာျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားအား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ စုေပါင္းအားကုိအသုံးခ်ေစလုိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ေနထုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္ရွိ သစ္ပင္မ်ားစနစ္တက် ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

 

ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ရတနာတန္း၀င္ကြၽန္းပင္အားဦးေဆာင္ စုိက္ပ်ိဳးေပးၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲ ေရးမွဴး(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစု မ်ားက သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီးတြင္ ရတနာတန္း၀င္ ကြၽန္းပင္ႏွင့္ မေဟာ္ဂနီပင္မ်ား အားစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၏ စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးေနမႈအားလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စတုတၳအႀကိမ္မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ရတနာတန္း၀င္ ကြၽန္းပင္ ၁၂၁၉ ပင္ႏွင့္ မေဟာ္ဂနီ ၃၅၈၁ ပင္စုစုေပါင္း ၄၈၀၀ ပင္အား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ေရဆင္းဆည္ ပတ္၀န္းက်င္၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း) အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စတုတၳအႀကိမ္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအထိ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားတြင္ ရတနာတန္း၀င္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္အရိပ္ရေလကာပင္စုစုေပါင္း ၁၃၇၀၆၃ ပင္အား စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးတြင္လည္း မုိးရာသီ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲ စတုတၳအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္၍ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားစုေပါင္း စုိက္ပ်ိဳးၾက သည္။ ထုိသုိ႔စုိက္ပ်ိဳးရာ၌ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၉၂၃၅ ပင္၊ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၀၅၇၀ ပင္၊ အေရွ႕ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၈၀၁၇ ပင္၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၁၇၀၀ ပင္၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၈၂၇၅ ပင္၊ ႀတိဂံေဒသ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၆၀၆၁၄ ပင္၊ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၄၂၆၂၈ ပင္၊ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၉၈၇၂ ပင္၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၁၄၃၅၃ ပင္၊ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၆၂၆၀ ပင္၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၅၉၀၆ ပင္၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၂၃၉၄၀ ပင္၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးပင္ ၃၄၅၃၄ ပင္ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၂၃၉၈၂ ပင္ စုစုေပါင္း ၂၈၉၈၈၆ ပင္အားစုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။

တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အားလုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ရတနာတန္း၀င္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရေလကာပင္စုစုေပါင္း ၁၁၅၆၈၇၅၂ ပင္အားႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

(Unicode Version)

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများ၏ စတုတ္ထအကြိမ် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၉

ရေဆင်းဆည်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ်မိုးရာသီသစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်၍ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီး ယနေ့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားအားကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား၍ ဦးဆောင်စိုက်ပျိုးပေးပြီး ကြည့်ရှုအားပေးသည်။

အဆိုပါသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေနှင့် ဇနီး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်းနှင့်ဇနီး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်နှင့်ဇနီး၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီး၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်မှသင်တန်းသားအရာရှိကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ရုံး/ဌာနအသီးသီးမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့်မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။

ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမှာစကားပြောကြားရာ၌ ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)နှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အားလုံးတွင် ယခုနှစ်အတွက်နောက်ဆုံးစိုက်ပျိုးသည့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲဖြစ်ကြောင်း၊ သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အရိပ်အာဝသရရှိရန်နှင့် ရာသီဥတုအားအထောက်အကူဖြစ်စေရန် စိုက်ပျိုးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုမိမိတို့စိုက်ပျိုး သည့်အပင်များသည် နောင်လာနောက်သားများအတွက် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရာတွင် အချိန်၊ လူအားနှင့်ငွေအားများ စိုက်ထုတ်ထားရသည်ဖြစ်သဖြင့် သစ်ပင်များရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက် စနစ်တကျစိုက်ပျိုး ကြရန်လိုကြောင်း၊ စုပေါင်းအားသည်ထုကိုရစေပြီးခိုင်မာမှုကိုပိုမိုရရှိစေကြောင်း တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ပြည်သူများအားလုံးစုပေါင်းအားနှင့်ရှိနေပါက မည်သည့် အရာကိုမဆို ရင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ယခုကဲ့သို့ အားလုံးစုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် သစ်ပင်များ အားစုပေါင်းစိုက်ပျိုးစေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ စုပေါင်းအားကိုအသုံးချစေလိုကြောင်း၊ ထို့အတူ နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်ပင်များစနစ်တကျ ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းစေရန်လည်း ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်းမှာကြားသည်။

ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ရတနာတန်းဝင်ကျွန်းပင်အားဦးဆောင် စိုက်ပျိုးပေးကြသည်။ ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့်ဇနီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ အခမ်းအနား တက်ရောက် လာကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစု များက သတ်မှတ်နေရာအသီးသီးတွင် ရတနာတန်းဝင် ကျွန်းပင်နှင့် မဟော်ဂနီပင်များ အားစိုက်ပျိုးကြသည်။

ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၏ စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေမှုအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စတုတ္ထအကြိမ်မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ရတနာတန်းဝင် ကျွန်းပင် ၁၂၁၉ ပင်နှင့် မဟော်ဂနီ ၃၅၈၁ ပင်စုစုပေါင်း ၄၈၀၀ ပင်အား စုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ ရေဆင်းဆည် ပတ်ဝန်းကျင်၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) အနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်စတုတ္ထအကြိမ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအထိ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများတွင် ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင်နှင့်အရိပ်ရလေကာပင်စုစုပေါင်း ၁၃၇၀၆၃ ပင်အား စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

ထို့အတူယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးတွင်လည်း မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ စတုတ္ထအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်၍ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများစုပေါင်း စိုက်ပျိုးကြ သည်။ ထိုသို့စိုက်ပျိုးရာ၌နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၉၂၃၅ ပင်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင်စိုက်ပျိုးပင် ၁၀၅၇၀ ပင်၊ အရှေ့မြောက် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်စိုက်ပျိုးပင် ၈၀၁၇ ပင်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၁၇၀၀ ပင်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၈၂၇၅ ပင်၊ တြိဂံဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၆၀၆၁၄ ပင်၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၄၂၆၂၈ ပင်၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၉၈၇၂ ပင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၁၄၃၅၃ ပင်၊ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၆၂၆၀ ပင်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၅၉၀၆ ပင်၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၂၃၉၄၀ ပင်၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးပင် ၃၄၅၃၄ ပင်နှင့် တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင် ၂၃၉၈၂ ပင် စုစုပေါင်း ၂၈၉၈၈၆ ပင်အားစုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။

တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အားလုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ရတနာတန်းဝင်ပင်၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင်နှင့် အရိပ်ရလေကာပင်စုစုပေါင်း ၁၁၅၆၈၇၅၂ ပင်အားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

ဖတ်သင့်သော သတင်းများ

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။