“စည္းလုံးျခင္းသည္အင္အား” ဆုိုသည့္အတုိင္း ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးစည္းလုံးညီၫြတ္ပါက အင္အားေတာင့္တင္းေသာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆ ျပည္တြင္းစည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံႀကီး/ငယ္မဟူ အင္အားေတာင့္တင္း ခုိင္မာေသာႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ၌ရပ္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ “စည္းလုံးျခင္းသည္ အင္အား” ဆုိသည့္ အတုိင္း မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အားလုံးစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ကေလာတပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္

ဆက္ဖတ္ရန္

ေတာ္တည့္မွန္ကန္သည့္ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ လက္ေအာက္ကုိဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ေအာက္က ယုံၾကည္အားကုိးရေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ရန္လုိအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၅ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ပီသ၍ လက္ေအာက္ကယုံၾကည္အားကုိး ၿပီးအားလုံးလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္သည့္ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေတာ္တည့္မွန္ကန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ လက္ေအာက္ကုိဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ေအာက္ အေျခအေနကုိသိရန္လုိေၾကာင္း၊ “မသိလွ်င္ေမး၊ မစင္လွ်င္ေဆး” ဆုိသည့္အတုိင္း မိမိ မသိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေလ့လာရန္လိုၿပီး အေျခအေနမွန္ သိမွသာ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မွဴးေကာင္းဆုိသည္မွာ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ဟဲဟုိးၿမိဳ၊ ေဘာ္နင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ အာလူးစုိက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးစုိးေဇာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ဟဲဟုိးၿမိဳ႕၊ ေဘာ္နင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ အာလူးစုိက္ေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေတာင္ႀကီးတပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအားေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ေရာက္ရွိရာ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ အေရွ႕ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္က တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာ၀န္မ်ားေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ တပ္မ်ားျဖစ္လာေစေရး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဘုန္းပြင့္ေစတီေတာ္ႏွင့္ စူဠာမုနိေစတီေတာ္သုိ႔သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၃ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိ္င္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါၿပီး ယေန႔ညပုိင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ႕ ေရႊဘုန္းပြင့္ေစတီေတာ္ ႏွင့္ စူဠာမုနိေစတီေတာ္သုိ႔သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္