တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Irkutsk Aviation Plant ႏွင့္ Irkutskၿမိဳ႕ အတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၂

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Irkutsk Aviation Plant ႏွင့္ Irkutskၿမိဳ႕ အတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ – ၂၂ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ Irkutsk ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ Irkutsk Aviation Plant ၌ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။ ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ Irkutsk

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ Irkutsk Aviation Plant ႏွင့္ Irkutsk ၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလ့လာ (ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၂

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ BuryaTiya ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ အလုပ္သေဘာညစာစားပြဲတက္ေရာက္၊ အူလန္အူဒယ္ၿမိဳ႕မွ အီကုခ္ၿမိဳ႕သုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရထားျဖင့္ လုိက္ပါစီးနင္းေလ့လာ(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၁

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Burya Tiya ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ အလုပ္သေဘာညစာစားပြဲတက္ေရာက္၊ အူလန္အူဒယ္ၿမိဳ႕မွ အီကုခ္ၿမိဳ႕သုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရထားျဖင့္ လုိက္ပါစီးနင္းေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၁ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey Kuzhugetovich Shouigu ႏွင့္ ႐ုရွား-ျမန္မာ စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ အူလန္အူဒယ္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္

ဆက္ဖတ္ရန္