ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အသီးသီးတုိ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီတစ္အုပ္တစ္မသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ား တတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္၊ တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္လည္း သစ္ပင္မ်ဳိးေစ့မ်ား ေ၀ဟင္မွႀကဲခ်စိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ အရိပ္ အာ၀ါသရရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးတို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီတစ္အုပ္တစ္မ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲသို႔ တက္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၾကည့္႐ႈအားေပး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ငါးမ်ိဳးမ်ားစုိက္ထည့္ေပးျခင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ ငါးမ်ိဳးမ်ားအား ဦးေဆာင္စုိက္ထည့္ေပး(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္  ၂၈

ဆက္ဖတ္ရန္

Families of Tatmadaw (Army, Navy and Air), well-wishers donate rice, edible oil, salt, gram, cash to Christian and Islamic religious organizations in Pyinmana Township of Nay Pyi Taw

NAY PYI TAW August 25 Any religion mentions enjoying good benefit only from donations. About six percent of population in Myanmar is Christians and

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစု မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ ဆြမ္းပေဒသာပင္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္(ရုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစု မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ ဆြမ္းပေဒသာပင္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔

ဆက္ဖတ္ရန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားက ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲႏွင့္ အလႉေငြမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ မည္သည့္ဘာသာတြင္မဆို လႉဒါန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးရရွိျခင္းကိုသာ ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊

ဆက္ဖတ္ရန္