ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ဆြမ္းပေဒသာပင္အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)သို႕ နဝကမၼဘက္စံု ပေဒသာပင္အလွဴေငြမ်ား ႏွင့္စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ားလွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၇ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္း ေက်ာင္းတိုက္ ရွိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ဆြမ္းပေဒသာပင္အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္၌က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ ဆြမ္းပေဒသာပင္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ ႏွင့္ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္)သို႕ နဝကမၼဘက္စံု ပေဒသာပင္ အလွဴေငြမ်ား ႏွင့္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု၊ ကတ္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သွ်ရီသွ်ရီစႏၵီမယ္ေတာ္ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဇဖါရ္ရွား ဂူဗိမာန္မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ  ၁၇

ဆက္ဖတ္ရန္

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု၊ ကတ္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သွ်ရီသွ်ရီစႏၵီမယ္ေတာ္ ဟိႏၵဴဘုရား ေက်ာင္းႏွင့္ ဇဖါရ္ရွား ဂူဗိမာန္မ်ားသို႕ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ ယေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု၊ ကတ္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သွ်ရီသွ်ရီစႏၵီမယ္ေတာ္ဟိႏၵဴဘုရား ေက်ာင္းႏွင့္ ဇဖါရ္ရွား ဂူဗိမာန္မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)

ဆက္ဖတ္ရန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ ဆြမ္းပေဒသာပင္အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)သို႕ နဝကမၼဘက္စံု ပေဒသာပင္အလွဴေငြမ်ား ႏွင့္ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ားလွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေဆးႏွင့္ ဆြမ္းပေဒသာပင္အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ ႏွင့္

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႕ဆံု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ုဆလမ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ  ၁၃

ဆက္ဖတ္ရန္