အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီၫြတ္စြာေနထုိင္ၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားတုိးပြားေစႏုိင္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၁

အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရမႈ၊ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုံေလာက္သည့္ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္မႈမ်ားအတြက္မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ မ်ား၏ပူးေပါင္း ပါ၀င္အားေပးကူညီမႈမွာလည္းအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီၫြတ္စြာေနထုိင္ၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားတုိးပြားေစ ႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္ေျမေဗာဓိသာသနာ့ ရိပ္သာတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အားေတြ႕ဆုံ အားေပးစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးတုိ႔လုိက္ပါ၍ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေအာင္ေျမေဗာဓိသာသနာ့ရိပ္သာ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကားေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံအားေပးစကားေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ားက နယ္ေျမေဒသလုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ အင္အား သုံး၍ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အင္အားခ်င္း မမွ်ျခင္း၊ အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေနရပ္ေဒသကုိစြန္႔ခြာ၍ လုံၿခဳံမႈရွိသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ ေနထုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္မတုိင္မီ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအတြက္ ဤနယ္ေျမအတြင္း တပ္အင္အား မ်ားႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္အင္အားျဖင့္နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈအတြက္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ မိမိတုိ႔ အေပၚဖိအားမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတိထား၍လုပ္ေဆာင္ ေနရ ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚအျပစ္တင္သူမ်ား၊ အျပစ္ျမင္သူမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကုိယ့္၀မ္းနာ ကုိယ္သာသိဆုိ သကဲ့ သုိ႔ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနကုိမိမိတုိ႔သာ အသိဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းဦးစြာရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ငါးရဲေခ်ာင္းရြာ၊ အင္းဒင္ရြာ၊ ျပားသားရြာ၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရြာမ်ား မွ တိမ္းေရွာင္လာသည့္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ အလိုေတာ္ျပည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ဘဂၤါလီရြာမ်ားမွာ အင္အားမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးလုိအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ နယ္ေျမေဒသအတြင္း ၾကြင္းက်န္သည့္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ သြားလာ ေရးခက္ခဲမႈႏွင့္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေရးအခက္အခဲမ်ား၊ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိး ခုိင္ခံ့လုံၿခဳံမႈရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ား အားတင္ျပၾကသည္။

အဆုိပါတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေနရပ္၊ ေဒသ၊ ေက်းရြာမ်ားကုိမစြန္႔ခြာဘဲ မျဖစ္မေနျပန္ လည္ေနထုိင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ လည္း လုံၿခဳံေရးအပုိင္းကုိအဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရြာမ်ားျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား အႀကံျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီလူဦးေရ အခ်ိဳး အစားမွာ ေရွးယခင္ကအေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားမွာလည္း ယခင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကအပုိင္၊ ၎တုိ႔က အငွားလုပ္ကုိင္ခဲ့ရာမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၎တုိ႔က အပုိင္ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူ၍ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပညာတတ္မ်ားလုိအပ္ေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမေဒသ အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သားသမီးမ်ားကုိ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေစေရး အားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေရး၊ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေရးတုိ႔ကုိလည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းစည္းလုံညီၫြတ္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအေျမာက္ အမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေနျခင္းေၾကာင့္ မည္သူ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ စိစစ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ အားလုံးက ၀ုိင္း၀န္းတားဆီးရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားေပးရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းမ်ားကုိအားမေပးရန္တုိ႔အားမွာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႕က ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား စားေသာက္ ဖြယ္ရာႏွင့္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလုိက္လံ ႏႈတ္ဆက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း (ၿမိဳ႕မကညင္တန္း)ခန္းမတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား အား သီးျခားစီသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က နယ္ေျမေဒသအတြင္း ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာေနထုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီလုိက္နာေနထုိင္ေရး၊ ယင္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေရး၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မညီၫြတ္မႈ၊ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိပါကလည္း သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔သတင္းေပး၍ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း တားဆီးလုပ္ေဆာင္ေရး တုိ႔အားမွာၾကားသည္။ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႕က ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္စပ္အမွတ္ (၁) ၀င္ထြက္စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ ေက်ာင္းခြဲ(၄ မုိင္)ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံဒုိင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ သက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 
 
 
 
 
 
 

ဖတ္သင့္ေသာ သတင္းမ်ား

ျပန္စာထားခဲ့ပါ။

သင့္ email လိပ္စာကို ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ လိုအပ္ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို * ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။