တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ အပိုင်း (၄)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၄

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ အၿမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္ Ms. Karen Pierce က အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ မ်ားအား ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ အင္အားမည္မွ်သံုးစြဲခဲ့သည္ကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္သူမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အနည္းဆံုး ၎တုိ႕ႏွင့္ တူညီသည့္ အင္အားသံုးစြဲလိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက တြက္ဆၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားအား အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္သူမ်ား၏ အင္အားထက္ မ်ားစြာနည္းပါးသည့္ အင္အား ကုိသာ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ ေျပာၾကားရမည္ဆုိပါက ၎တုိ႕၏ အနည္းဆံုး အင္အားျဖစ္ေသာ လူဦးေရ ၆၀၀၀ ထက္ပင္မ်ားစြာ နည္းပါးပါေၾကာင္း၊ အတိအက်ေျပာရမည္ဆုိပါက မိမိတို႕တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုသာအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုးအင္အား ၂၀၀၀ အထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ မိိမိတုိ႕အေနျဖင့္ အင္အား ၁၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ၾကားကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႕ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ကို ေပးအပ္ ထားပါေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါအစီရင္ခံစာ စာအုပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္သူတုိ႕၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါေၾကာင္း၊ စာအုပ္မ်ားအျပင္ Memory Stick ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး အဆုိပါပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အေဆြေတာ္တုိ႕အား တရား၀င္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါမွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ ၎တုိ႕၏ ရက္စက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကို အျပည့္ အစံုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို သတင္းအေမွာင္ခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္၍ မိမိတုိ႕ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ အေရးယူသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈ ၃ ခုသာ ရွိသည့္အတြက္ မိမိတို႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႕ အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈအားလံုးကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕အေရးယူခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးျပစ္မႈမွာ လူ သတ္မႈျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ၇ ဦးကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သည္ဟု ေပၚေပါက္ပါက မိမိတို႕အေနျဖင့္ လံုး၀ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ အျပစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကိစၥရပ္သာမက တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း မိမိတိုိ႔တပ္မေတာ္က ျပစ္မႈမ်ားစြာ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားေနၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ စြပ္စြဲထားသည့္ စြပ္စြဲ ခ်က္အားလံုးကို စစ္ေဆးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႕စစ္ေဆး၍ အျဖစ္မွန္ေပၚ ေပါက္ပါက က်ဴးလြန္သူမ်ားအားလံုးကို အေရးယူအျပစ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထုိသို႕ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း ကိုလည္း လံုး၀ခြင့္မလႊတ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႕ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ကာကြယ္ရန္တာ၀န္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍မရ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက သတင္း အမွားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ မိမိတို႕အေပၚတြင္ ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္ပါ၍ အေဆြေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ မိမိတုိ႕ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈေစလုိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္တုိင္မွာလည္း တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္သမၼတရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သမၼတ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္သာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာရွိၿပီး ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္ အရာကိုမွ် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိပါေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္အေပၚ အမ်ားစုက နားလည္မႈလြဲမွားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႕ အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာ ေႏွာင္ေႏွးမႈရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ အေစာပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အတုိင္း စာရြက္စာတမ္းျဖည့္စြက္ရာ၌ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္အရ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ေပးအပ္ရမည္ဟု ပါရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕အေနျဖင့္ စိစစ္၍မရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႕ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိနားလည္ သေဘာေပါက္ ရန္လုိအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ အတုိင္း လက္ခံသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ ေမလ ၁ ရက္တြင္သြား ေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ဆုိပါက ျပန္လည္လက္ခံရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ ထားၿပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္ အေဆြေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ လုိက္လံ ၾကည့္႐ႈ႐ံုသာမက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံု၍ စိတ္ႀကိဳက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည့္ တပ္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္္၍ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲကာ ထုိကဲ့သို႕ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ ယူဆမိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႕အၾကားတြင္ သံုးႏုိင္ငံထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသရွိပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါေနရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္း ရွိသည့္အတြက္ မိမိတို႕၏ တပ္မ်ားရွိေနသည့္အခ်က္မွာ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႕ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပတ္သက္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မိမိတို႕၏တပ္မ်ား မရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ မည္သည့္ ကိစၥရပ္ကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုး မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မိမိတုိ႕ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႕အခ်ိန္အထိ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအားလံုးကို ေရးမွတ္ထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္မႈမ်ားရွိပါက အဆုိပါျပစ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ျပန္လည္အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕၏သမုိင္းကို မိမိတို႕ ကိုယ္တုိင္ေရးထုိး သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျပစ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေရြးထုတ္ၿပီး ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ တပ္မမွဴး ၁ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံ ကာကြယ္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း လူသတ္မႈဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ လည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႕ျပင္ အရပ္ဘက္ တုိင္းရင္းသား ၁ ဦးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္၊ နာက်င္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္းဒင္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈေၾကာင့့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုုိ႕တပ္မေတာ္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ ေပးျခင္းမရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေနပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအားလံုးကို သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ အဆုိပါသတင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ ေရာက္ရွိသည့္အခါ သတင္းအမွားမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါ သတင္း အမွားမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရးသားသည့္အတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွာလည္း မွားယြင္းေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါသတင္းမ်ားအေပၚတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလုိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းၾကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥရပ္သည္ International Issue ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌သာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥကို အေျခခံ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိမိေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့သည့္အခ်က္မ်ား သည္ မိမိတို႔၏အေျခ အေနမွန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ အကူ အညီေပးေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္လက္ခံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆိုပါေဒသတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားအား အကူအညီေပးအပ္ရာတြင္ တန္းတူညီမွ် ရွိေစရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားမွာ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏လုိလားခ်က္ မ်ားအား အေလးထားေဆာင္ရြက္မွသာ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္၌ လိုလားခ်က္အတိုင္း ေျပာဆိုမည့္အစား ၎တို႔အား ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းေစလိုေၾကာင္း၊ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ် ထားရွိျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေနရာသို႔မဆို သြားေရာက္ႏိုင္ၿပီး မည္သူ႕ကိုမဆို ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ သြားေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ား၊ ျငင္းခံုေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္သြားလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေအးခ်မ္းမႈရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာလိုလားပါ သည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Unicode Version)

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ အပိုင်း (၄)

နေပြည်တော်၊ မေ ၄

ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် Ms. Karen Pierce က အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု များအား ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ရာတွင် အင်အားမည်မျှသုံးစွဲခဲ့သည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြောကြားရာတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၎င်းတို့နှင့် တူညီသည့် အင်အားသုံးစွဲလိမ့်မည်ဟု အများစုက တွက်ဆကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာမှ တာဝန်ရှိ သူများအား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ဖူးပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူသည့်အချိန်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများ၏ အင်အားထက် များစွာနည်းပါးသည့် အင်အား ကိုသာ သုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့် ပြောကြားရမည်ဆိုပါက ၎င်းတို့၏ အနည်းဆုံး အင်အားဖြစ်သော လူဦးရေ ၆၀၀၀ ထက်ပင်များစွာ နည်းပါးပါကြောင်း၊ အတိအကျပြောရမည်ဆိုပါက မိမိတို့တပ်မတော် အနေဖြင့် အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်ကိုသာအသုံးပြုခဲ့ပြီး အများဆုံးအင်အား ၂၀၀၀ အထက် ပိုမိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ မိိမိတို့အနေဖြင့် အင်အား ၁၀၀၀ နှင့် ၂၀၀၀ ကြားကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ အစီရင်ခံစာ စာအုပ်ကို ပေးအပ် ထားပါကြောင်း၊ အဆွေတော်တို့အနေဖြင့် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါအစီရင်ခံစာ စာအုပ်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူတို့၏ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါကြောင်း၊ စာအုပ်များအပြင် Memory Stick ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပြီး အဆိုပါပစ္စည်းများတွင် ပါရှိသော အကြောင်းအရာများမှာ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသည့် အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး အဆွေတော်တို့အား တရားဝင်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါမှတ်တမ်းများထဲတွင် ၎င်းတို့၏ ရက်စက်သည့်လုပ်ရပ်များစွာကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာကို အပြည့် အစုံထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော်လည်း အချို့သော ထုတ်ပြန်ချက်များကို သတင်းအမှောင်ချထားခြင်း ခံခဲ့ရသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ မိမိတို့ ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို နိုင်ငံတကာမှ ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် အရေးယူသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမှု ၃ ခုသာ ရှိသည့်အတွက် မိမိတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု နည်းပါးလျက်ရှိသည်ဟု ပြောကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ဖော်ထုတ် နိုင်သည့် ပြစ်မှုအားလုံးကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အရေးယူခဲ့သည့် နောက်ဆုံးပြစ်မှုမှာ လူ သတ်မှုဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်ခဲ့သူ ရ ဦးကိုလည်း ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန် သည်ဟု ပေါ်ပေါက်ပါက မိမိတို့အနေဖြင့် လုံးဝခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲ အပြစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း မိမိတိို့တပ်မတော်က ပြစ်မှုများစွာ ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်ဟု ပြောကြားနေကြပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် တပ်မတော်အပေါ် စွပ်စွဲထားသည့် စွပ်စွဲ ချက်အားလုံးကို စစ်ဆေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုသို့စစ်ဆေး၍ အဖြစ်မှန်ပေါ် ပေါက်ပါက ကျူးလွန်သူများအားလုံးကို အရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် ထိုသို့ အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း ကိုလည်း လုံးဝခွင့်မလွှတ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် မိမိတို့ တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသည့် တပ်မတော်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ကာကွယ်ရန်တာဝန်ရှိသည့် တပ်မတော်ဖြစ်သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသည့် တပ်မတော်ဖြစ်သည့် အတွက် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်၍မရ ဆိုသည့်အချက်ကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက် များနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ထုတ်ပြန်ချက်များကို နိုင်ငံတကာက သတင်း အမှားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ မိမိတို့အပေါ်တွင် ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆွေတော်တို့အနေဖြင့် မိမိတို့ထုတ်ပြန်ထားသည့် အချက် အလက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုစေလိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသည့် တပ်မတော်ဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်မှာလည်း တပ်မတော်၏ အကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်သမ္မတရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် သမ္မတ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်သည် မြန်မာ နိုင်ငံအစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်သာရှိသည်ဟု ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် ဥပဒေက ပေးအပ်ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းသာရှိပြီး ဥပဒေကို ကျော်လွန်၍ မည်သည့် အရာကိုမျှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် မိမိတို့တပ်မတော်အပေါ် အများစုက နားလည်မှုလွဲမှားနေသည်ကို တွေ့ရှိနေရပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

ဆက်လက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားသည့် ဒုက္ခသည်များအား ပြန်လည်လက်ခံရေး နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်မှ စ၍ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဟု ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် များစွာ နှောင်နှေးမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါကြောင်း၊ အဆွေတော်တို့အနေဖြင့် အစောပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အတိုင်း စာရွက်စာတမ်းဖြည့်စွက်ရာ၌ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ဟူသော အချက်မှာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအကြားတွင် ပြုလုပ်ထားသည့် သဘောတူညီ ချက်အရ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပေးအပ်ရမည်ဟု ပါရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် စိစစ်၍မရရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်များနှင့် မည်ကဲ့သို့ လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမည်ဟူသော အချက်ကိုနားလည် သဘောပေါက် ရန်လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြားတွင် ပြုလုပ်ထားသည့် သဘောတူညီချက် အတိုင်း လက်ခံသွားရန် အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆွေတော်တို့အနေဖြင့် မေလ ၁ ရက်တွင်သွား ရောက်ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပြန်လည်လက်ခံရန်အတွက် ပြင်ဆင် ထားပြီးဖြစ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် အဆွေတော်တို့ အနေဖြင့် လိုက်လံ ကြည့်ရှုရုံသာမက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ၍ စိတ်ကြိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့် တပ်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက််၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲကာ ထိုကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ထင်မြင် ယူဆမိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြားတွင် သုံးနိုင်ငံထိစပ်နေသည့် နယ်စပ်ဒေသရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါနေရာတွင် လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့အစည်း ရှိသည့်အတွက် မိမိတို့၏ တပ်များရှိနေသည့်အချက်မှာ မှန်ကန်ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ ပတ်သက်သည့် နယ်မြေများတွင် မိမိတို့၏တပ်များ မရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘော တူညီချက်ကို ချိုးဖောက်၍ မည်သည့် ကိစ္စရပ်ကိုမျှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ တပ်မတော် အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံး မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါကြောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မိမိတို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိ သည့်အချိန်မှစ၍ ယနေ့အချိန်အထိ တပ်မတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက် များအားလုံးကို ရေးမှတ်ထားသည့်မှတ်တမ်းများရှိပါကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ပြည်သူလူထုအပေါ်တွင် ပြစ်မှုကျူး လွန်မှုများရှိပါက အဆိုပါပြစ်မှုများအပေါ်တွင် ပြန်လည်အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့၏သမိုင်းကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ရေးထိုး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်အတွင်း ပြစ်မှုများကို ပြန်လည်ရွေးထုတ်ပြီး ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ အရပ်ဘက် တိုင်းရင်းသားများအပေါ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည့် တပ်မမှူး ၁ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သော ဖြစ်စဉ်နှင့် မိမိကိုယ်ကို ခုခံ ကာကွယ်မှုဖြစ်သော်လည်း လူသတ်မှုဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ် လည်းရှိပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် အရပ်ဘက် တိုင်းရင်းသား ၁ ဦးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်၊ နာကျင်အောင်လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အင်းဒင်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုကြောင့့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီချမှတ်ခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များရှိခဲ့ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

ယင်းဖြစ်စဉ်များကို ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် မိမိတုုိ့တပ်မတော်သည် ပြစ်မှုကျူးလွန် သူများအား ခွင့်လွှတ် ပေးခြင်းမရှိသည်ကို ဖော်ပြနေပါကြောင်း၊ တပ်မတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် နိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်ချက် များအားလုံးကို သတင်းများထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အဆိုပါသတင်းများသည် နိုင်ငံတကာသို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ သတင်းအမှားများဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ အဆိုပါ သတင်း အမှားများ အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ရေးသားသည့်အတွက် အစီရင်ခံစာများမှာလည်း မှားယွင်းနေ သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ အဆိုပါသတင်းများအပေါ်တွင် ချင့်ချိန်၍ သုံးသပ်ဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု တပ်မတော်ဖြစ်သည့်အတွက် စည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ တင်းကြပ်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံမှ ဒုတိယ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စရပ်သည် International Issue ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြဿနာများသည် ပြည်တွင်း၌သာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ပြည်တွင်းရေးကိစ္စကို အခြေခံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလီများအနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသည့်အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လိုအပ်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်များ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မိမိဆွေးနွေးပြောကြား ခဲ့သည့်အချက်များ သည် မိမိတို့၏အခြေ အနေမှန်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုအရ အကူ အညီပေးရေးကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့အနေဖြင့်လက်ခံခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့သော် အဆိုပါဒေသတွင် နေထိုင် သူများအား အကူအညီပေးအပ်ရာတွင် တန်းတူညီမျှ ရှိစေရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသခံတိုင်းရင်း သားများ၏ လိုလားချက်များမှာ များစွာအရေးကြီးပါကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏လိုလားချက် များအား အလေးထားဆောင်ရွက်မှသာ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မေလ ၁ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်၌ လိုလားချက်အတိုင်း ပြောဆိုမည့်အစား ၎င်းတို့အား သေချာစွာ မေးမြန်းစေလိုကြောင်း၊ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မျှ ထားရှိခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ မည်သည့်နေရာသို့မဆို သွားရောက်နိုင်ပြီး မည်သူ့ကိုမဆို မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက် သွားစေလိုကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု ပြဿနာများ၊ ငြင်းခုံနေသည့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်သွားလိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့လျှောက်လှမ်းနေသည့် နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အေးချမ်းမှုရှိပြီး ပြည်သူများမှ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းမွန် အောင်လုပ်ဆောင်သည့် ကိစ္စရပ်များအား မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် များစွာလိုလားပါ သည်ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။

ဖတ်သင့်သော သတင်းများ

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။