တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H. E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ – ၂၆

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H. E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ – ၂၆  

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H. E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္  ၂၆ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တာဝန္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H. E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ သည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ပ်ဥ္ပံုႀကီးတပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊စစ္သည္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား၊ Indoor Skydiving တြင္ အလြတ္ခုန္ေလထီး (အမ်ိဳးသမီး)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အေနအထားထိန္းသိမ္းျခင္း ေလ့က်င့္ ခန္း ေလ့က်င့္ေနမႈအားသြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၅

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားေကာင္းမြန္မွသာ အမ်ားက ေလးစားၾကမည္ျဖစ္၊ ကာကြယ္ေရးစြမ္း ပကားကုိ ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ေန၊ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိေစရန္ ကာကြယ္ ေရးအျမင္ျဖင့္သတိျပဳၾကရန္လုိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၅ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားေကာင္းမြန္မွသာ အမ်ားက ေလးစားၾက မည္ျဖစ္၍ ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကားကုိ ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးက႑ ေပ်ာက္ပ်က္သြား ေအာင္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်က္ျပားသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးဘဲ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လြဲေခ်ာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း ယိမ္းယုိင္မသြားေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကား

ဆက္ဖတ္ရန္