တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ တက္ေရာက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမီးရွဴးတန္ေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီ၏ ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္ နံ႕သာျဖဴပင္အား ဂုဏ္ျပဳစိုက္ပ်ိဳး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ – ၂၇

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ တက္ေရာက္(႐ုပ္သံသတင္း)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ တက္ေရာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမီးရွဴးတန္ေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီ၏ ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္ နံ႕သာျဖဴပင္အား ဂုဏ္ျပဳစိုက္ပ်ိဳး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈၿပီးဆံုး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Jaroslav Dolecek အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး

ဆက္ဖတ္ရန္

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မီးရွဴးတန္ေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီ၏ ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္ နံ႕သာျဖဴပင္ စိုက္ပ်ိဳး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မီးရွဴးတန္ေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီ၏ ေမြးေန႕ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအၾကမ္းမဖက္ေရးေန႕( International Day of Non-Violence)အျဖစ္ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၌ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ သစ္ပင္မ်ိဳးစံု ၁၂ သန္း ၇ သိန္း ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လို

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ  ၂၇ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သီးႏွံပင္၊ ရတနာတန္းဝင္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္စားသံုးသီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရ ေလကာပင္မ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တတိယအႀကိမ္ မိုးရာသီသစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲအထိ စုစုေပါင္းသစ္ပင္ ၁၂ သန္း ၇ သိန္းေက်ာ္

ဆက္ဖတ္ရန္