လျှပ်စစ်မီး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့် လူသားအရင်းအမြစ်တို့သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကဏ္ဍများဖြစ်

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ – ၂၈

လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းမြန္မႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ရွိမွသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရတုိ႔ကုိ တန္ဖုိးထားေျခြတာသုံးဆြဲၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔၏သားသမီးမ်ား ပညာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ရန္ကုန္တပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၊ သဘင္ေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားရာ တြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ပုံႏွင့္ ရန္ကုန္တပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းပကား ရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းရည္ဆုိသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္း၏အရည္အခ်င္းျဖစ္ၿပီး စြမ္းပကားဆုိသည္မွာ လုိအပ္သည့္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအားအျပည့္အ၀အသုံးခ်ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အေျခခံစစ္သင္တန္းမ်ားမွသင္ၾကားေပးလုိက္သည့္ သက္ဆုိင္ ရာပညာရပ္ မ်ားအား ေလ့လာမွတ္သားၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ လုိေၾကာင္း၊ စစ္သည္မွစ၍ အရာရွိငယ္မ်ားႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအထိ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားအျပင္ တစ္ဆင့္ျမင့္တာ၀န္မ်ား အခ်ိန္မေရြးထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္အလုိက္သင္တန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားေၾကာင္း၊ သင္ၾကား ေပးလုိက္သည့္ စစ္အေျခခံသေဘာတရားအား စစ္ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႕ အသုံးျပဳရန္လုိၿပီး အသုံးမခ်ႏုိင္ပါက မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရသည့္ဘ၀လမ္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကုိ မွန္ကန္စြာသိရွိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါက စြမ္းရည္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ ကာလသည္ နည္းပညာေခတ္ပညာေခတ္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္သည္ နည္းပညာကုိ အမီလုိက္ႏုိင္ရန္လုိသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္တပ္မေတာ္သားမိသားစု၀င္မ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးအတြက္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု ၀င္မ်ား၏ အသိပညာ ျမင့္မားတုိးတက္ေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တပ္၊ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအလုိက္ စာၾကည့္တုိက္ မ်ားတည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး လုိအပ္သည့္ စာအုပ္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အသိပညာမ်ားျမင့္မားတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဗဟုသုတရရွိႏုိင္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ အၿမဲမျပတ္ေလ့လာဖတ္႐ႈမွတ္သားေနရန္ လုိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ မိမိတုိ႔၏က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ေနထုိင္စားေသာက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ တပ္ပုိင္ႏွင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ အသီးအႏွံမ်ား၊ အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥမ်ားကုိ အဓိကထားစားသုံးၾကျခင္းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာၿပီး အာဟာရျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြကုိ ညီၫႊတ္မွ်တစြာအသုံးျပဳၿပီး မိမိကုိယ္ ကုိအလုိမလုိက္ရန္ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္သည့္ စိတ္ေမြးျမဴၿပီး ေနထုိင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ စားေရးႏွင့္ ေနေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိေကာင္းေအာင္ေနထုိင္ရန္၊ မိမိတပ္ကုိေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစိတ္ အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးမွ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူကအားကုိးရသည့္တပ္၊ တုိင္းျပည္ကအားထား ရသည့္တပ္ျဖစ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း မည္သည့္အစြဲ မွ်မထားဘဲညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္၊ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာေန ထုိင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း ျဖင့္မွာၾကားခ့ဲသည္။

(Unicode Version)

လျှပ်စစ်မီး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့် လူသားအရင်းအမြစ်တို့သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကဏ္ဍများဖြစ်

နေပြည်တော်၊ မေ – ၂၈

လျှပ်စစ်မီးကောင်းမွန်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကောင်းမွန်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ကောင်းမွန်မှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ရှိမှသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေတို့ကို တန်ဖိုးထားခြွေတာသုံးဆွဲကြရန် လိုကြောင်း၊ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မိမိတို့၏သားသမီးများ ပညာရေးကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏အနာဂတ်ကောင်းမွန် အောင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရန်ကုန်တပ်နယ်ရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၊ သဘင်ဆောင်၌ တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားရာ တွင်ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံနှင့် ရန်ကုန်တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများတက်ရောက်ကြသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတွင် အဓိကတာဝန်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်း ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းပကား ရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စွမ်းရည်ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးချင်း၏အရည်အချင်းဖြစ်ပြီး စွမ်းပကားဆိုသည်မှာ လိုအပ်သည့်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအားအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အခြေခံစစ်သင်တန်းများမှသင်ကြားပေးလိုက်သည့် သက်ဆိုင် ရာပညာရပ် များအား လေ့လာမှတ်သားပြီး လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုကြောင်း၊ စစ်သည်မှစ၍ အရာရှိငယ်များနှင့် အရာရှိကြီးများအထိ ပေးအပ်သော တာဝန်များအပြင် တစ်ဆင့်မြင့်တာဝန်များ အချိန်မရွေးထမ်းဆောင်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်အလိုက်သင်တန်းများကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးထားကြောင်း၊ သင်ကြား ပေးလိုက်သည့် စစ်အခြေခံသဘောတရားအား စစ်မြေပြင်တွင် လက်တွေ့ အသုံးပြုရန်လိုပြီး အသုံးမချနိုင်ပါက မိမိတို့လျှောက်လှမ်းရသည့်ဘဝလမ်းတွင် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်ကြောင်း၊ ထို့အတူ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေရသည့် စစ်ဦးစီး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက် ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို မှန်ကန်စွာသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါက စွမ်းရည် တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မျက်မှောက် ကာလသည် နည်းပညာခေတ်ပညာခေတ် ဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့တပ်မတော်သားများ၏ ပညာရေးစနစ်သည် နည်းပညာကို အမီလိုက်နိုင်ရန်လိုသဖြင့် တပ်မတော်သားများ၏ ပညာရည်မြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ ခေတ်မီတပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်စေရေးအတွက် မိမိတို့ အနေဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားသည်။

ထို့ပြင်တပ်မတော်သားမိသားစုဝင်များ၏ ပညာရည်မြင့်မားရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေးအတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစု ၀င်များ၏ အသိပညာ မြင့်မားတိုးတက်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တပ်၊ ဌာနချုပ်များအလိုက် စာကြည့်တိုက် များတည်ဆောက်ပေးထားပြီး လိုအပ်သည့် စာအုပ်များကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်း၊ မိမိတို့၏ အတွေးအခေါ်၊ အသိပညာများမြင့်မားတိုးတက်စေရေးအတွက် ဗဟုသုတရရှိနိုင်သည့် စာအုပ်စာပေများကို အမြဲမပြတ်လေ့လာဖတ်ရှုမှတ်သားနေရန် လိုကြောင်း၊ ထို့အတူ မိမိတို့၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့် နေထိုင်စားသောက်မှုများ မပြုလုပ်ရန်လိုကြောင်း၊ တပ်ပိုင်နှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် အသီးအနှံများ၊ အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥများကို အဓိကထားစားသုံးကြခြင်းဖြင့် စျေးနှုန်း သက်သာပြီး အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့၏ ၀င်ငွေနှင့်ထွက်ငွေကို ညီညွှတ်မျှတစွာအသုံးပြုပြီး မိမိကိုယ် ကိုအလိုမလိုက်ရန်နှင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်သည့် စိတ်မွေးမြူပြီး နေထိုင်ရန်လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များ၏ စားရေးနှင့် နေရေး အဆင်ပြေစေရန်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေထိုင်ရန်၊ မိမိတပ်ကိုကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မိမိနိုင်ငံကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်သည်နိုင်ငံတော်၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များအားလုံးသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောကြောင့်တပ်မတော်သည် ပြည်သူများ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူကအားကိုးရသည့်တပ်၊ တိုင်းပြည်ကအားထား ရသည့်တပ်ဖြစ် အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များအချင်းချင်း မည်သည့်အစွဲ မျှမထားဘဲညီအစ်ကိုမောင်နှမစိတ်ဓာတ်၊ မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေ ထိုင်ကြရန်လိုကြောင်း ဖြင့်မှာကြား ခဲ့သည်။

ဖတ်သင့်သော သတင်းများ

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။